Een nieuwe moslima klaagt over haar echtgenoot

8962

Vraag:

Ik ben een vrouw die – alle lof zij Allah – door Allah geleid is naar het rechte Pad. Ik doe mijn best de religie van Allah te volgen, maar ik heb enig advies nodig over enkele problemen die betrekking hebben op de relatie met mijn echtgenoot.

De situatie in ons huwelijk is enigszins gespannen. Een paar maanden geleden kwam ik tot het punt dat ik mijn echtgenoot om een scheiding vroeg, omdat hij zijn gebed verwaarloosde, ondanks dat hij gewezen werd op zijn verplichtingen. Ook had hij de slechte gewoonte ontwikkeld van het dreigen met een scheiding en me daadwerkelijk het huis uit te zetten wanneer hij boos werd.

Dit is vooral te wijten aan het feit dat de Imaan van mijn echtgenoot op dit moment zwakker is dan de mijne. Ik weet dat ook ik fouten maak, maar ik zie mijn echtgenoot continu dingen doen die verkeerd zijn. Zo gebruikt hij bijvoorbeeld vulgaire taal in het bijzijn van onze dochter. En ik kan het dan niet nalaten om hierover te praten met hem. Vervolgens wordt hij boos en vertelt mij om me te bemoeien met mijn eigen zaken. Dit vormt een bron van irritatie voor ons beiden en we dreigen het geduld met elkaar te verliezen. Kunt u mij alstublieft wat advies geven?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

We prijzen Allah dat Hij jou gezegend heeft en jou geleid heeft naar (het zoeken van) Zijn Tevredenheid jouw gehoorzaamheid aan Hem, en dat jouw echtgenoot is geleid naar het veranderen van de wijze waarop hij jou behandelt. We hopen dat dit – met de Wil van Allah – een aanleiding voor jou is om de hoop te koesteren dat hij zal veranderen en zich zal beteren.

Je dient er rekening mee te houden dat een rechtschapen vrouw veel van de houding en gewoonten van haar echtgenoot kan veranderen, mits ze dit doet op een wijze en vriendelijke manier, zonder overhaastig te zijn.

Sommige echtgenoten worden afgeschrikt door het krijgen van herhaaldelijk advies van hun vrouwen. Vooral wanneer dit gebeurt in het bijzijn van hun kinderen, omdat zij dit mogelijk zien als een belediging van hun eer of een kleinering van hun persoonlijkheid. Dus je dient daar werkelijk aandacht aan te besteden en het juiste moment uit te kiezen om hem van tijd tot tijd te adviseren. Je dient tevens vriendelijk en liefdevol naar hem toe te zijn wanneer je hem advies geeft, in de hoop dat hij hieraan gehoor zal geven. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Nodig uit tot de Weg van jouw Heer met wijsheid en goed onderricht en wissel met hen van gedachten op de beste wijze…”

(Soerat an-Nahl: 125)

cAa’ishah verhaalt dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Vriendelijkheid is niet aanwezig in iets of het maakt het mooi, en het is niet afwezig in iets of het maakt het lelijk.”

(Moeslim)

De echtgenoot is degene die het het meest verdient om vriendelijk bejegend te worden, vanwege zijn status en positie.

We adviseren jou om verschillende manieren uit te proberen om jouw doel te bereiken, zoals het geven van bandjes en boeken aan hem. Of deze (middelen) in huis te halen en in zijn buurt neer te leggen. Vervolgens dien je je te wenden tot Allah en Hem te vragen om alles goed te maken tussen jullie en het hart van jouw echtgenoot te openen, opdat hij de Waarheid zal kennen en hiermee in overeenstemming zal handelen.

En Allah weet het het best.

Islamqa.com