Ex-man belt of komt over de vloer

31242

Vraag:

Ik ben gescheiden en heb een kind met mijn ex-man. In het kader van de omgangsregeling belt hij mij regelmatig en komt hij een keer per week ook over de vloer om zijn kind op te halen. Is dit toegestaan?

Antwoord:

Als een vrouw gescheiden is van haar man en de terugneemperiode[1] verstreken is, dan is het toegestaan voor hen om met elkaar te spreken met betrekking tot hetgeen wat nodig is voor de omgangsregeling. Gesprekken over andere onderwerpen, die hier los van staan, zijn niet toegestaan omdat de vader en moeder van het kind islamitisch gezien als vreemden van elkaar worden beschouwd.

Ook de Permanente Commissie voor het geven van fatwa’s kreeg een soortgelijke vraag en antwoordde hierop als volgt: “Als een man van zijn vrouw scheidt en niet meer de mogelijkheid heeft om haar terug te nemen, dan is hij net als alle andere mannen een vreemde voor haar geworden. Het is niet toegestaan voor hem om alleen met haar te zijn. Hij mag haar wel spreken of ergens ontmoeten in de aanwezigheid van haar Mahaarim[2].”[3]

Bij het ophalen van het kind kan de vader in de auto of bij de deur blijven wachten totdat het kind naar buiten komt. Dit om verleidingen en valstrikken van de satan te voorkomen.

En Allah weet het het best.

Commissie Religieuze Zaken Stichting as-Soennah

[1] De terugneemperiode is de periode waarin de man het recht heeft om zijn gescheiden vrouw terug te nemen.
[2] Mahaarim zijn mannelijke familieleden waarmee de vrouw niet kan trouwen, zoals haar vader, broer en oom.
[3] Fatwanummer: 3496.

Gerelateerde onderwerpen

Omgangsregeling met kinderen bij scheiding

Wie krijgt de kinderen na de scheiding?

Islamitisch trouwen in Nederland