Gevlucht vanwege mishandeling echtgenoot

12329

Vraag:

Wat is volgens u het islamitische oordeel over een vrouw die vanaf het moment dat ze haar man huwde (ruim 50 jaar geleden) lijdt onder zijn slechte behandeling, mishandeling en vernedering in het bijzijn van hun kinderen, gasten en anderen? Hij heeft haar ook meerdere malen uit huis gezet, maar ondanks dat bleef ze geduldig en zocht ze naar de Beloning van Allah door gehoor te geven aan zijn vele verzoeken.

Onlangs is de situatie waarin deze vrouw zich bevindt verergerd. Ze had daarom geen keuze dan om het huis te verlaten en met haar kinderen te verblijven, wetende dat hij haar niet genoeg geld zal geven voor een woning. Nu wil ze niet terugkeren naar hem en hij wil haar niet terug. Ook ziet hij niet in wat hij haar heeft aangedaan. Wat is uw advies aan hen? Moge Allah u met het goede belonen.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

In beginsel is het Haraam voor de echtgenote om zonder enige reden te vragen om een scheiding. Ook is het niet toegestaan voor haar om het huis zonder reden en zonder de toestemming van haar echtgenoot te verlaten. Maar als zij wordt geschaad wanneer zij verblijft in het huis van haar echtgenoot of door met hem getrouwd te blijven, dan heeft zij het recht om hem te vragen om een scheiding. Ze heeft ook het recht om het huis te verlaten en naar haar familie te gaan, zodat zij het misbruik en de mishandeling van haar man kan ontvluchten. De echtgenoot dient Allah te vrezen met betrekking tot hetgeen waarmee Allah hem heeft belast.

De Profeet (vrede zij met hem) spoorde aan de vrouwen goed te behandelen en Allah, de Verhevene, heeft Zijn Boodschapper bevolen om de mensen op een redelijke wijze te behandelen. Hoe dan ook, als de man door blijft gaan met het misbruik, dan heeft zij het recht om te vragen het huwelijk nietig te laten verklaren. En hij moet gehoor geven aan dat verzoek, of hij dient berouw te tonen bij Allah en te stoppen haar te schaden.

Sheikh cAbdoel-Kariem al-Khoedayr Islamqa.com