Gezegden als blijk van liefde

6742

Vraag:

Is het voor mij toegestaan om mijn man “Roehie” (mijn ziel) te noemen als een blijk van liefde, en te zeggen dat “ik zonder hem niet kan leven”? Houd er alstublieft rekening mee dat ik dit zeg als blijk van liefde.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Er is niets mis mee om tegen je echtgenoot “mijn ziel” te zeggen. Of “ik kan niet zonder jou leven”. Met de Wil van Allah behoort dit tot de goede omgang tussen de echtgenoten.

Als een vrouw dit tegen haar man zegt, dan bedoelt zij dit niet letterlijk. Echter is dit een uiting van haar liefde en respect voor haar echtgenoot. Net zoals de ziel van groot belang is voor het lichaam.

Hetzelfde geldt voor het zeggen van “ik kan niet zonder jou leven”. Wat ze hiermee bedoelt, is dat zij zich eenzaam zou voelen als ze zonder hem zou moeten leven.

Dit soort woorden worden uitgesproken zonder dat hier een letterlijke betekenis aan wordt gegeven. Dit is zeer bekend in de Arabische taal. Net zoals het zeggen van “moge mijn vader en moeder opgeofferd worden” en “moge jouw handen door het stof gehaald worden”, etc.

Imam an-Nawawie zei: “De woorden van de Profeet (vrede zij met hem): “Moge mijn vader en moeder voor jou opgeofferd zijn”, laten blijken dat het toegestaan is om dit te gebruiken. Dit is de mening van de meerderheid van de geleerden. Alhoewel cOmar ibn ul-Khattaab en Hasan al-Basrie (moge Allah genadig met hen zijn) dit afkeurden. Sommige van de hedendaagse geleerden zijn van mening dat het afkeuringswaardig is voor een moslim om dit te zeggen.

De correcte mening is dat het in alle gevallen toegestaan is. Dit omdat het niet de letterlijke betekenis van opofferen behelst. Het is echter een manier van praten en het uiten van een gevoel en liefde voor hem en het erkennen van zijn status.”

(Sharh Sahieh Moeslim van Imam an-Nawawie)

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com