Goede behandeling tussen echtgenoten

23795

Vraag:

Wat is de beloning voor een rechtschapen vrouw voor haar religieuze toewijding aan Allah en het gelukkig maken van haar man? Zij houdt van hem, helpt hem over zijn kuisheid te waken, zorgt voor hem en ontfermt zich over hem alsof hij haar eigen kind is. Zij doet alles om hem gelukkig te maken en gehoorzaamt hem in alle zaken.

Haar echtgenoot is erg blij met haar en vraagt Allah altijd om tevreden over haar te zijn. Wat is de beloning voor de man wanneer hij zijn vrouw op dezelfde manier behandelt?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Ik vraag Allah om de liefde en het geluk tussen jullie te behouden en om de huizen van alle moslims te vullen met datgene waarmee jullie huis is gevuld, aan goed gezelschap en een vriendelijke behandeling.

Ik geef je vele blijde tijdingen waarover onze Profeet Mohammed (vrede zij met hem) sprak bij het toelichten van de beloning van de vrouw, zoals je hebt beschreven. Het is overgeleverd van cAbdoer-Rahmaan ibnoe cAwf dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Als een vrouw haar vijf (dagelijkse gebeden) verricht, haar maand (Ramadan) vast, over haar kuisheid waakt en haar man gehoorzaamt, dan zal er tegen haar worden gezegd: “Treed binnen door welke Poort van het Paradijs jij wenst.”

(Ahmad, Hasan verklaard door al-Albaanie)

Anas verhaalt dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Zal ik jullie vertellen over de mannen in het Paradijs?” Wij zeiden: “Ja, O Boodschapper van Allah.” Hij (vrede zij met hem) zei: “De Profeet zal in het Paradijs zijn, de Siddieq zal in het Paradijs zijn. De man die zijn broeder, die ver weg woont, slechts bezoekt omwille van Allah zal in het Paradijs zijn. Zal ik jullie vertellen over jullie vrouwen in het Paradijs?” Wij zeiden: “Ja, O Boodschapper van Allah.” Hij zei: “De liefdevolle en de vruchtbare (vrouw) die, wanneer ze boos wordt of slecht is behandeld of op wie haar man boos wordt, en dan zegt: “Hier is mijn hand in jouw hand, ik zal niet slapen totdat jij tevreden bent.”

(at-Tabaraanie, Hasan verklaard door al-Albaanie)

En het is overgeleverd van Hoesayn ibn Moehsin dat zijn tante van vaderskant naar de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) ging voor enkele benodigdheden en hij haar hierin voorzag, waarna hij zei: “Heb je een echtgenoot?” Ze zei: “Ja.” Hij zei: “Hoe ga je met hem om?” Ze zei: “Ik doe wat hij van mij vraagt, behalve datgene wat buiten mijn vermogen ligt.” Hij (vrede zij met hem) zei: “Kijk naar hoe je met hem omgaat, want hij is jouw Paradijs en jouw Hel.”

(Ahmad, Sahieh verklaard door al-Haakim en al-Albaanie)

Al-Manaawie zei: “Dat wil zeggen dat hij de oorzaak is voor jou om het Paradijs binnen te treden, indien hij tevreden is over jou. En dat hij de oorzaak is voor jou om de Hel binnen te treden, wanneer hij ontevreden is over jou. Behandel hem dus goed en wees hem niet ongehoorzaam, behalve wanneer het een zonde betreft.”

(Fayd ul-Qadier, boekdeel 3, blz. 60)

De Profeet verkondigde blijde tijdingen aan de man die zijn vrouw vriendelijk behandelt. Hij (vrede zij met hem) getuigde dat deze man over het perfecte geloof beschikte dat ervoor zorgde dat hij het Paradijs binnen zal treden, en dat hij superieur is aan alle mensen.

Het is overgeleverd van Aboe Hoerayrah dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: “De beste in geloof onder de gelovigen is degene met de beste gedragscode. En de beste onder jullie is degene die zich het beste gedraagt tegenover zijn vrouwen.”

(at-Tirmidhie, Sahieh verklaard door al-Albaanie)

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com