Heb ontucht gepleegd met een meisje dat maagd is, kan ik met haar trouwen?

24888
Vraag:

Ik heb zinaa (ontucht) gepleegd met een meisje dat maagd is en nu wil ik met haar trouwen, kan dit?

Antwoord:

Dit kan indien aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:

1. Zij moeten beiden berouw tonen door zich te distantieren van deze zonde.

2. Zij moeten spijt betuigen voor hun zedelijke verdorvenheid.

3. Zij moeten de belofte maken niet meer in deze zonde te vervallen.

4. Zij moeten het verrichten van goede daden vermeerden.

Aandachtspunt: Als hij met haar wil trouwen dan zal hij met het opstellen van een huwelijksakte moeten wachten tot dat zij één menstruatieperiode heeft gehad en pas daarna kan overgegaan worden tot een huwelijk. Blijkt de vrouw echter zwanger te zijn, dan mag er geen huwelijksakte opgesteld worden tot na de bevalling.

Permanente commissie voor het geven van Fataawaa