Heeft de vrouw gezondigd als zij door een gemoedskwelling geen gemeenschap wil met haar man?

15668

Vraag:

Heeft de vrouw gezondigd als zij door een tijdelijke gemoedskwelling weigert gemeenschap te hebben met haar man?

Antwoord:

Het is verplicht voor de vrouw om gehoor te geven aan haar man als hij gemeenschap met haar wil. Lijdt zij echter onder gemoedskwellingen die haar verhinderen gemeenschap te hebben met haar man, dan is het niet toegestaan voor de man om zijn vrouw tot gemeenschap te dwingen. De Profeet (vrede zij met hem) zegt namelijk: “Verlaat datgene waar je over twijfelt voor datgene waar je niet over twijfelt.”

(at-Tirmidhi, an-Nasaa’i)

Sheich Ibnoe cOethaymien