Heeft een man een Waliy nodig om te trouwen?

8193

Vraag:

Moet een man een Waliy (voogd) hebben bij het sluiten van een huwelijk? Zo ja, kan dan elk mannelijk familielid als voogd dienen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Een man hoeft geen Waliy te hebben bij het sluiten van een huwelijkscontract. De man is degene die het huwelijkscontract alleen aangaat. Voor de vrouw is het wel verplicht om een voogd te hebben. Dit omdat cAa'ishah (moge Allah tevreden met haar zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet  (vrede zij met hem) heeft gezegd: "Elke vrouw die trouwt zonder een Waliy; haar huwelijk is ongeldig, haar huwelijk is ongeldig, haar huwelijk is ongeldig."

(at-Tirmidhie, Aboe Daawoed en Ibn Maadjah)

Echter, als een man krankzinnig of zwakzinnig is, dan moet hij wel een voogd hebben. Als hij gezond van geest is, dan niet.

Sheikh Khaalid al-Moeshayqih