Het aanvragen van de scheiding door de vrouw

91138

Vraag:

Wat zijn gegronde redenen om te scheiden van je echtgenoot?

Antwoord:

Oorspronkelijk is een huwelijk bedoeld om duurzaam en gelukkig te zijn. Als zich problemen voordoen tussen man en vrouw, dan moet er ingezet worden op verzoening. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En als jullie een breuk vrezen tussen hen beiden (d.w.z. tussen de echtgenoten), wijs dan een bemiddelaar van zijn familie en bemiddelaar van haar familie aan. Als zij (oprecht) verzoening nastreven, dan zal Allah hen nader tot elkaar brengen.”

(Soerat an-Nisaa’: 35)

Maar als verzoening mislukt en alle toenaderingspogingen op niets uitlopen, dan kan echtscheiding een oplossing bieden. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En indien zij (van elkaar) scheiden, dan zal Allah hun beiden van Zijn Weelde schenken.”

(Soerat an-Nisaa’: 130)

In tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen, kunnen ook vrouwen een scheiding aanvragen. Er zijn tal van redenen te bedenken waarbij de vrouw dit kan doen. Voorbeelden hiervan zijn het niet nakomen van de financiële verplichtingen door de man, het vertonen van ongewenst gedrag zoals alcohol- en drugsgebruik, mishandeling, veel van huis zijn, geen aandacht besteden aan het gezin, enz. Ook kan zij de scheiding aanvragen als zij een sterke afkeer voor hem heeft en niet meer in staat is om haar huwelijkse verplichtingen te vervullen. In dit laatste geval dient zij wel de bruidsschat terug te geven.

Toen de echtgenote van de metgezel Thaabit ibn Qays ibn Shammaas bij de Profeet (vrede zij met hem) kwam en tegen hem zei: “O Boodschapper van Allah, ik heb niets aan te merken op het gedrag en geloof van Thaabit ibn Qays, maar ik wil als moslima geen daad van ongeloof (d.w.z. zonde) begaan (door hem onrecht aan te doen)”, vroeg de Profeet (vrede zij met hem) haar: “Ben je bereid om hem zijn gaarde (die hij jou als bruidsschat gaf) terug te geven?” Zij zei: “Ja”. Toen riep de Profeet (vrede zij met hem) Thaabit bij zich en zei tegen hem: “Neem je gaarde terug en geef haar haar scheiding.”

(al-Boekhaarie)

Ook zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“Als jullie vervolgens vrezen dat zij niet in staat zullen zijn om zich te houden aan de Grenzen van Allah, dan treft hen beiden geen blaam wanneer zij (de vrouw) zich ermee vrijkoopt.”

(Soerat al-Baqarah: 229)

Imam Ibnoe Roeshd zei: “Omdat de man de mogelijkheid heeft gekregen om de scheiding uit te spreken als hij afkeer voelt voor zijn vrouw, heeft de vrouw ook de mogelijkheid gekregen om de Khoelʿ[1] aan te vragen als zij afkeer voelt voor haar man.”[2] Ook zei imam Ibnoe Qoedaamah: “Als de vrouw een afkeer krijgt van haar man vanwege zijn uiterlijk, gedrag, geloof, hoge leeftijd, impotentie, enz., en zij is bang niet meer in staat te zijn om te voldoen aan de plichten die Allah aan de gehoorzaamheid van de echtgenoot heeft gesteld, dan is het voor haar toegestaan om zich door middel van Khoelʿ van het huwelijk te ontdoen.”[3]

En Allah weet het het best.

Commissie Religieuze Zaken Stichting as-Soennah

[1] De Khoelʿ is de scheiding op verzoek van de vrouw. De vrouw is hierbij verplicht om de bruidsschat terug te geven aan de man.
[2] Bidaayat ul-Moedjtahid wa Nihaayat ul-Moeqtasid, boekdeel 2, blz. 68.
[3] Al-Moeghnie.

 

 

Gerelateerde onderwerpen:

Khoelc (scheiding door de vrouw)

Zij is ongelukkig in haar huwelijk