Het eindigen van een verboden relatie

53644

Vraag:

Ik ben een jongeman die een relatie had met een meisje, maar ik heb niets met haar gedaan wat Haraam is. Ik weet dat deze relatie niet is toegestaan volgens de Islamitische wetgeving. Daarom heb ik het contact met haar verbroken. Zij accepteerde dit, maar ik kan haar niet vergeten. Ik hou erg veel van haar, maar ik kan haar niet huwen, dus blijf ik haar af en toe zien. Zijn er middelen waarmee ik mijzelf kan ontdoen van deze gevoelens en haar kan vergeten? Ik ben in de war en hierdoor zou ik een fout kunnen maken.

Antwoord:

Alle Lof zij Allah,

We hebben al veelvuldig aangegeven dat het voor een man verboden is om een relatie aan te gaan met een vrouw buiten de vorm van een huwelijk.

De mensen die onwettige relaties aangaan vervallen in verboden zaken zoals: verraad, het afgezonderd zijn met een vreemde vrouw, het aanraken en het kijken. Dit zijn de wegen die leiden naar de zonde van overspel. Bovendien hebben zulke zaken schadelijke effecten op het hart. Dit zorgt voor verwarring en afleiding van het doel waarvoor dit hart is geschapen.

Je zegt dat je nog steeds afspreekt met dit meisje en de resultaten van deze ontmoetingen zijn duidelijk voor iedereen met een gezond verstand. Je dient te volharden in jouw berouw voor jouw eerdere relatie met haar en je dient al het contact met haar te verbreken.

De oplossing voor dit probleem is het huwen van dit meisje. Op deze manier weer je de Shaytaan af en bescherm jij jezelf tegen het vervallen in een zonde. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “We denken niet dat er iets beters is voor twee geliefden dan het huwelijk.”

(Ibnoe Maadjah en sahih verklaard door al-Albaani)

Dit wil zeggen dat liefde het beste wordt genezen door het huwelijk. Dit is het enige geneesmiddel. Maar in je vraag geef je te kennen dat je haar niet kunt huwen dus staat er voor jou niets anders op dan geduldig te zijn, moeite doen om je jezelf te bedwingen en bezig te houden zodat je niet aan haar denkt. Een huwelijk met iemand anders kan het middel zijn om haar te vergeten. Je moet het afspreken met haar vermijden.

Je moet je goed realiseren dat het wereldse leven erg kort is en het kortste in dit leven zijn de verboden genietingen en de momenten waarin een persoon Allah ongehoorzaam is. De genietingen van het hiernamaals daarentegen duren eeuwig voort. Hoe kun je dan de eeuwige genietingen opgeven voor een genieting dat in een oogwenk voorbij is en je daden doet vergaan?

Weet dat Allah jou kan straffen via je dochter of je zus, omdat je de eer van iemand anders aantastte en hier tevreden mee was. Je kunt dus een bestraffing van Allah in dit wereldse leven verwachten alvorens het hiernamaals. Allah beschermt de familie en kinderen van de rechtvaardige moslim door middel van zijn rechtvaardigheid. Maar wanneer een man corrupt is dan zullen logischerwijs ook zijn familie en kinderen corrupt worden. Hoe kan het ook anders als hij hun voorbeeld is?

Je kunt dit meisje dus alleen vergeten door je hart te vullen met liefde voor Allah, vrees voor Zijn bestraffing en proberen Zijn zegeningen te behouden die verminderd worden als gevolg van deze zonde. Denk aan de gevolgen van deze daad in zowel het wereldse als het hiernamaals. Haast je om deze zonde op te geven en zoek de beloning hiervoor bij Allah. Je zult dan de vruchten van geloof, vroomheid en het plezier van aanbidding plukken die Allah jou zal schenken.

En Allah is Degene Die leidt naar het Rechte Pad.

Islamqa.com