Het filmen van de bruiloft

11773

Vraag:

Binnenkort ga ik met de Wil van Allah trouwen. Ik wil graag weten of het filmen van de bruiloft Haraam is. Ik weet dat het nemen van foto’s met een camera Haraam is, maar ik wil graag weten of video-opnames onder dezelfde categorie vallen als fotografie?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien zei: “We hebben vernomen dat sommige vrouwen camera’s meenemen om foto’s te nemen van dit feest. En ik weet niet welke rechtvaardiging deze vrouwen hebben voor het nemen van foto’s op deze feesten, die vervolgens – bewust of onbewust – verspreid worden onder de mensen. Denken degenen die de foto’s nemen dat iemand hun daden goedkeurt? Ik denk niet dat er iemand is die goedkeurt wat zij doen. Ik denk niet dat iemand zou willen dat er foto’s genomen worden van zijn dochter of vrouw en bewaard worden door deze misleide vrouwen, om ze vervolgens te laten zien aan wie ze willen, wanneer ze maar willen? Zou iemand van jullie het goedkeuren dat er foto’s van jullie Mahaarim in handen zouden komen van andere mensen, om als bron van bespotting te dienen als ze lelijk zijn, of van verlangen als ze mooi zijn?

We hebben zelfs gehoord van iets dat erger is dan dat, namelijk dat sommige mensen een videocamera meenemen naar deze gelegenheden om video-opnames te maken, die ze vervolgens zelf bekijken of elke keer aan anderen laten zien wanneer zij willen genieten van het kijken naar deze taferelen. Ook hebben wij vernomen dat sommigen die dergelijke feesten bijwonen en vastleggen op video, jonge mannen zijn. Zij mengen zich op deze feesten tussen de vrouwen of zitten alleen met hen. En geen wijze persoon die enige kennis heeft van de bronnen van de Shariecah zal eraan twijfelen dat dit slecht en Haraam is.”

(vrijdagpreek getiteld: Moenkaraat ul-Afraah Mahaadhir Laylat uz-Zafaaf)

En Allah weet het het beste.

Gebaseerd op een fatwaa van Islamqa.com