Het oordeel over het registreren van het huwelijk

16597

Vraag:

Wat is het oordeel over het registreren van het huwelijk?

Antwoord:

Het uitgangspunt met betrekking tot het huwelijk, echtscheiding, transacties en dergelijke aktes, is dat deze niet schriftelijk geregistreerd hoeven te worden. Dit was de handelswijze van de moslims sinds de tijd van de Profeet (vrede zij met hem).

Tegenwoordig is het echter ongepast om deze zaken niet registreren. Ik heb persoonlijk ontzettend veel religieuze huwelijken gezien die niet officieel geregistreerd zijn en grote nadelen met zich hebben meegebracht. Ook heeft dit geleid tot enorme schade, en in het bijzonder voor de vrouw en kinderen. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

  • De man gaat het huwelijk aan en consumeert deze vervolgens. Na verloop van tijd krijgt hij een afkeer van de vrouw, doen zich onderlinge geschillen voor, of wordt hij door zijn familie gedwongen om van haar te scheiden. Hierna spreekt hij de scheiding ook daadwerkelijk uit en gaan zowel de materialistische als morele rechten van de vrouw verloren.
  • De man gaat het huwelijk aan en reist vervolgens naar een ander land. De vrouw blijft op dat moment ‘hangend’ achter. Ook kan het zo zijn dat de man overlijdt en de vrouw vervolgens rechteloos achterblijft. Een voorbeeld hiervan is dat zij niets erft.
  • Indien de man zijn vrouw onrecht aandoet – en dit doet zich regelmatig voor – door haar niet haar materialistische en morele rechten te geven, is het onmogelijk voor haar om deze op te eisen. Voor de wet is zij namelijk geen echtgenote van hem.

Naast het bovenstaande zijn er nog tal van andere nadelen voor de vrouw. Zelfs wanneer zij in het huwelijk treedt met een rechtschapen man. Dus wat dan te denken wanneer zij (ongeregistreerd) het huwelijk aangaat met een verdorven persoon?

Wanneer vastgesteld wordt dat deze nadelen zich voordoen en wijdverspreid zijn, vele mensen onachtzaam omgaan met de waardigheid van het huwelijk, en zij slechts oog hebben voor het bevredigen van hun lusten zonder rekening te houden met de negatieve gevolgen hiervan, dan ben ik van mening het verboden is om het huwelijk te consumeren alvorens dit te registreren. De insteek hiervan is om hiermee de daadwerkelijke nadelige gevolgen te weren en om de deur naar het bespelen van kuise moslima’s te sluiten. Zo hebben de geleerden sommige zaken, die in beginsel toegestaan zijn, verboden verklaard vanwege de nadelen en schadelijkheden die deze met zich meebrengen. Dit terwijl deze bij lange na niet te vergelijken zijn met de bovengenoemde nadelen.

Sheikh al-Bashier cIsaam al-Moeraakoeshie   

 

Helaas ontvangen wij bijna dagelijks berichten van, voornamelijk bekeerde, zusters die hiermee te kampen hebben. Zij zijn ten prooi gevallen aan iemand die zijn integriteit is verloren en zich ontdaan heeft van zijn mannelijkheid. In het kader hiervan nemen wij onze verantwoordelijkheid en willen wij alle zusters in Nederland wijzen op het belang van bovenstaande woorden.

Team al-Yaqeen