Het opnemen van een bruiloft

10472

Vraag:

Ik ga met de Wil van Allah binnenkort trouwen, en ik wil graag weten of het opnemen van de bruiloft met een videocamera Haraam is. Ik weet dat fotograferen Haraam is, maar ik wil graag weten of het opnemen van de bruiloft met een videocamera, onder dezelfde categorie valt als fotograferen. Er zijn mensen die de bruiloft graag willen opnemen. Het is echter niet mijn bedoeling om dit te compenseren met het niet nemen van foto’s. We vroegen ons gewoon af of we in plaats van het fotograferen wel mogen opnemen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Eén van de kwade zaken die plaatsvinden tijdens feesten en vieringen, is het nemen van foto’s van vrouwen. Of de afbeeldingen nu genomen worden met een camera of een videocamera, beiden zijn Haraam. Echter het opnemen van beelden met een videocamera is nog erger.

De Profeet (vrede zij met hem) heeft een vrouw verboden om een andere vrouw aan haar man te beschrijven alsof hij haar kan zien, zoals dit vermeld staat in de Sahiehayn (al-Boekhaarie en Moeslim). Het vastleggen van beelden, vooral met een videocamera, is ongetwijfeld erger dan het simpelweg iemand beschrijven, omdat de vrouw in haar ware gedaante gezien kan worden, en hier geen verbeeldingskracht voor nodig is.

Dit is van toepassing, als het gaat om foto’s van alleen vrouwen. Maar als het gaat om een gezamenlijke bijeenkomst, dan is er sprake van nog een zonde, naast de zonde van het nemen van foto’s. In dergelijke bijeenkomsten waar vrouwen bij elkaar komen, is het vaak zo dat vrouwen concurreren met elkaar in hun kleding en korte, niets-verhullende kledingstukken dragen. Het nemen van zulke foto’s en deze verspreiden leidt naar het aanmoedigen van immoraliteit en zondes in de gemeenschap, en dat de mensen dergelijke zaken vervolgens licht op gaan vatten.

Wat dient een vrouw te doen als ze helemaal niet wil dat er een foto van haar gemaakt wordt, en er vervolgens toch een foto van haar wordt gemaakt terwijl zij helemaal uitgedost is? Wat dient een vrouw te doen die Allah geleidt heeft, nadat zij dwalende was, en er foto’s van haar in omloop zijn die gemaakt zijn op feestjes?

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien zei: "In aanvulling op de bedenkingen van het nemen van foto’s op bruiloften, zijn er een nog aantal andere serieuze bedenkingen:

We hebben gehoord dat sommige vrouwen hun camera’s meenemen om foto’s te maken van dergelijke vieringen, en ik weet niet welke rechtvaardiging deze vrouwen hebben om foto’s te maken op zulke feestjes, die vervolgens verspreid worden onder de mensen, bewust of onbewust. Denken degenen die deze foto’s nemen dat iemand hun daden goedkeurt? Ik denk niet dat iemand hun daden goedkeurt, ik denk dat niemand wil dat de foto’s van hun dochters of vrouwen gemaakt worden. En dat deze gehouden worden door dwalende vrouwen die deze foto’s willekeurig laten zien aan wie zij willen, wanneer zij dit willen. Zou iemand van jullie het goed vinden als de foto’s van jullie Mahaarim in de handen vallen van andere mensen, om onderwerp van spot te zijn als het lelijke foto’s zijn, of verlokken en verlangens opwekken als de foto’s mooi zijn?

We hebben zelfs dingen gehoord die nog erger zijn, namelijk dat sommige mensen een videocamera meenemen naar feestjes om bewegende beelden op te nemen, en het zelf te bekijken of het aan anderen te laten zien wanneer zij willen om hiervan te genieten. We hebben ook vernomen dat degenen die naar zulke feesten gaan om dit te filmen, jonge mannen zijn die mixen met vrouwen op zulke gelegenheden of alleen met hen zitten. En geen wijze persoon die enige kennis heeft van de bronnen van de Shariecah zal twijfelen dat dit een kwade zaak is die Haraam is."

(Vrijdagspreek, DjaamicMoskee van Oenayzah, genaamd:
Moenkaraat al-Afraah Mahaadhir Laylat uz-Zafaaf)

En de Sheikh zei ook: "Over het nemen van foto’s van gebeurtenissen zal geen wijze persoon twijfelen dat dit afkeurenswaardig is. En geen wijze persoon, laat staan een gelovige, zal toestemming geven om zijn Mahaarim (moeders, dochters, zussen, vrouwen) te laten fotograferen om ze vervolgens aan iedereen te tonen, of dat ze voor het plezier gezien worden door iedere immorele persoon.

Het is nog erger om gebeurtenissen te filmen, omdat dit net als een levende afbeelding is met geluid. Dit is iets wat veroordeeld zal worden door iedere persoon met gezond verstand en juiste religieuze toewijding. En we kunnen ons niet voorstellen dat iemand die gevoel van schaamte en geloof in zich heeft, dit zou toestaan.

(Fataawa cOelamaa' ul-Balad il-Haraam, blz. 439)

En Allah weet het het beste.