Het uitstellen van de bruidsschat

16455
Vraag:
Is het toegestaan om de betaling van de bruidsschat uit te stellen? En wordt het de man als schuld aangerekend?
Antwoord:
Alle lof zij Allah.
Het uitstellen van de betaling van de bruidsschat is toegestaan. Hier is niets mis mee. Wanneer een man tijdens het sluiten van het huwelijk als voorwaarde zou stellen dat hij de betaling van de volledige bruidsschat – of een gedeelte daarvan – uitstelt tot een later tijdstip, dan is daar niets mis mee.
Het is toegestaan om een tijd aan te geven waarbinnen het bedrag voldaan dient te worden. Indien er geen tijd is vastgesteld, dan moet het bedrag zeker voldaan worden bij echtscheiding, het ontbinden van het huwelijk of bij overlijden.
Het is dus een schuld die net als andere schulden op de man rust en van hem opgeëist mag worden wanneer de afgesproken tijd is verstreken. Ongeacht of hij nu in leven verkeert of is overleden.
Sheikh Mohammed Ibnoe Saalih al-cOethaymien
islamqa.com