Het verbod op het genotshuwelijk

7496

Vraag:

Waarom heeft Allah het genotshuwelijk (Nikaah al-Moetʿah) verboden?

Antwoord:

Allah heeft het genotshuwelijk (Nikaah al-Moetʿah) verboden. Dit omdat het doel achter het huwelijk (het doen groeien van) wederzijdse genegenheid en duurzaamheid (van de relatie) is. En ook het bouwen van een (stabiel) gezin en familie. Hij zegt (interpretatie van de betekenis):

“En het behoort tot Zijn Tekenen dat Hij uit julliezelf echtgenotes voor jullie heeft geschapen om daarin jullie rust te vinden. En Hij heeft tussen jullie genegenheid en genade geplaatst.”

(Soerat ar-Roem: 21)

Het genotshuwelijk (Nikaah al-Moetʿah) kan leiden tot de ondergang van kinderen die voortkomen uit dit soort huwelijken. Ook kan het leiden naar veel onheil en verderf binnen de gemeenschap. Vanwege dit heeft Allah het verboden. Ook heeft de Profeet (vrede zij met hem) hierover gezegd: “Het (d.w.z. het genotshuwelijk) is verboden tot aan de Dag des Oordeels.”

(Moeslim)

Dit wijst erop dat het niet mogelijk is dat dit verbod ooit opgeheven wordt. Als we dit als een mogelijkheid zouden zien, dan zouden we het ook mogelijk achten dat de Boodschapper van Allah een leugenaar is. En dit is onmogelijk.

Sheikh Ibn ʿOethaymien

(Iʿlaam al-Moeʿaasirien bi-Fataawa Ibn ʿOethaymien)