Huwelijksakte afgesloten maar nog niet samenwonend

15344

Vraag:

Een vrouw heeft een huwelijksakte afgesloten, maar het huwelijk nog niet geconsumeerd. Heeft haar echtgenoot in dit geval het recht om haar zaken op te leggen, terwijl zij tot op heden nog bij haar ouders inwoont? Of heeft hij slechts het recht in bepaalde zaken?

Antwoord:

Zolang zij nog bij haar familie woont, heeft hij (de man) geen recht op haar totdat zij bij hem intrekt. Zij valt dus onder de toezicht van haar familie zolang zij daar woonachtig is. Pas wanneer zij bij hem intrekt, heeft hij recht op haar. Uiteraard wordt zij wel gezien als zijn echtgenote, waardoor ze dus niet met een ander kan trouwen. Het huwelijk staat in dit geval gewoon vast en hij wordt gezien als haar echtgenoot. Zodra de mogelijkheid zich voordoet om bij hem in te trekken, dient zij dat te doen. Verder is het aan haar om Allah te vrezen, Hem voor ogen te houden en verreweg te blijven van de verboden zaken.

Kortom, het is zijn recht niet om van haar te eisen dat zij om toestemming vraagt wanneer zij naar buiten wil, noch is het hem gegeven haar te verbieden naar buiten te gaan. Zij bevindt zich momenteel namelijk bij haar ouders. De zaak rust dus bij de ouders, totdat zij bij hem intrekt.

(Fataawaa Noer ʿala-d-Darb)

Sheikh ʿAbdoel-ʿAziez ibnoe Baaz