Huwelijkszaken onthullen

11089

Vraag:

Er zijn sommige vrouwen die overmand zijn (met de drang) om met familie en vrienden te praten over zaken die zich binnenshuis afspelen en over hun huwelijksleven. Sommige van deze gesprekken gaan over privézaken waarvan de echtgenoot niet zou willen dat iemand ervan afweet. Wat is de regelgeving met betrekking tot de vrouwen die privézaken buitenshuis, of aan sommigen die zich binnenshuis bevinden onthullen?

Antwoord:

Hetgeen sommige vrouwen doen, namelijk de gang van zaken die zich thuis afspelen en hun huwelijksleven bespreken met familie en vrienden, is verboden. En het is voor een vrouw niet toegestaan om privézaken die zich binnenshuis voordoen, of wat zich voordoet tussen haar en haar echtgenoot, te onthullen aan iemand anders. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“En de oprechte vrouwen zijn de gehoorzame vrouwen en zij waken (over zichzelf en de eigendommen) in de afwezigheid (van haar man), zoals Allah (ook) waakt.”

(Soerat an-Nisaa’: 34)

En de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “De ergste mensen bij Allah op de Dag der Opstanding, is de man die (geheimen) onthult aan zijn vrouw en zij onthult (geheimen) aan hem, waarna hij haar geheimen onthult (aan anderen).”

(Moeslim en Aboe Daawoed)

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien (Fataawa al-Moehimmah lin-Nisaa’ il-Oemmah, blz. 157)