Iemand toelaten in de slaapkamer

26373

Vraag:

Ik wil het volgende nagaan. Kan een (pas)gehuwd stel iemand anders toestaan hun kamer of bed te gebruiken om te slapen? In mijn afwezigheid gebruikt mijn schoonmoeder mijn bed om te slapen. Ik hoor dat dit geschillen veroorzaakt tussen echtgenoot en echtgenote. Kunt u mij hier alstublieft mee helpen. Ik zit hier dagelijks mee. En ik word geconfronteerd met kleine kwesties met mijn echtgenoot vanwege mijn schoonmoeder. Het stoort me dus erg.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Eén van de zaken waarover geen twijfel bestaat, is dat de echtelijke slaapkamer privé is. Het is de kamer van de vrouw en het is haar privédomein. Het is het intiemste gedeelte van het huis, waar zij haar kleding uitdoet en alleen is met haar echtgenoot. Iets dat ze nergens anders kan doen, behalve daar.

Wat deze ruimte nog meer privé maakt, is dat zij er haar persoonlijke kleding, cosmetica en sieraden bewaart. En daarnaast zaken die te maken hebben met intimiteit tussen man en vrouw die niemand hoeft te zien. Deze zaken moeten beschouwd worden als de meest persoonlijke aspecten in een huwelijk.

Wat we hebben genoemd is het basisprincipe. Niemand zou hiertegen in moeten gaan. Maar er kunnen specifieke omstandigheden zijn die een familielid voorschrijven deze persoonlijke ruimte te betreden. Wellicht omdat het huis klein is, de ruimte nodig is voor één van de vrouwen om te slapen omdat het meer privé is dan andere ruimten, of voor een andere reden. Maar de toestemming is gebonden aan bepaalde voorwaarden:

1.     Er dient echt noodzaak voor te zijn;

2.     Het ondergoed of iets anders van het koppel dat verlegenheid kan veroorzaken als het wordt gezien dient niet zichtbaar te zijn;

3.     De persoon die toestemming wordt gegeven dient betrouwbaar te zijn. Om te voork√≥men dat diegene door de persoonlijke spullen gaat of anderen erover vertelt;

4.     De echtgenoot dient de persoon toestemming te geven het te betreden. Als hij weigert dan dient dit gerespecteerd te worden en dient men hier niet tegen in te gaan. Zo dient de echtgenoot de persoon ook niet toe te laten tot de slaapkamer van zijn vrouw als zij hier niet van houdt. Behalve als dit niet vermeden kan worden en degene die binnenkomt betrouwbaar is, zoals zijn moeder, zus, etc. Hij dient zijn vrouw toestemming te vragen en haar gerust te stellen.

Wat het geval ook is, de voorwaarden die hier vermeld staan zijn het gevolg van Idjtihaad (rechtsvinding). Het doel ervan is om de privacy van de familieleden te beschermen. En met speciale aandacht voor het huwelijk en om het te beschermen tegen moeilijkheden, vertrouwensbreuk en het onthullen van geheimen.

Djaabier ibnoe cAbdillaah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd:“Vrees Allah met betrekking tot vrouwen. Want jullie hebben hen gekregen en zijn jullie toevertrouwd door Allah. En intimiteit met hen is toegestaan voor jullie door het Woord van Allah. Jullie rechten bij hen zijn dat zij niemand die jullie verafschuwen laten zitten op jullie meubels. Als zij dat doen, tucht hen dan op een manier die hen niet verwondt of een litteken achterlaat.”

(Moeslim)

Sheikh Mohammed ibn Saalih al-cOethaymien heeft gezegd: “De Profeet (vrede zij met hem) heeft hun rechten en plichten uitgelegd en gezegd: “Jullie rechten bij hen zijn dat zij niemand die jullie verafschuwen laten zitten op jullie meubels”. Hiermee bedoelend dat zij niemand die jij verafschuwt moeten binnenlaten om op jouw meubels te laten zitten, of te komen waar jullie slapen, of elders. Het is alsof, en Allah weet het het beste, hij (vrede zij met hem) een gelijkenis stelde dat zij niemand moeten eren die jij verafschuwt. Het eren van iemand die jij verafschuwt door diegene toe te staan te zitten op jouw meubels, hun eten aan te bieden en dergelijke, gaat in tegen jouw principes.

(Sharh Riyaad us-Saalihien, boekdeel 3, blz. 126)

Geloven dat het per definitie problemen oplevert als er iemand in het echtelijk bed slaapt, is een kortzichtige gedachte en een mythe. Een moslim dient hierboven te staan vanwege zijn geloof in Tawhied. Er is niets in de Islam dat dit idee ondersteunt en er is niets in het echte leven dat dit bevestigt.

Problemen met je echtgenoot en zijn moeder dien je op een wijze en geschikte manier op te lossen. Zoek de tevredenheid van jouw echtgenoot door vriendelijk te zijn tegenover zijn moeder. En zoek de liefde van zijn moeder door haar goed te behandelen, haar cadeaus te geven en welgemanierd tegen haar te praten. Een goed woord en goede behandeling wint namelijk de harten. Zoek de beloning bij Allah voor het verdragen van irritatie aan je schoonmoeder en zoek de tevredenheid van je echtgenoot. Wellicht zal Allah tussen jou en haar liefde en genegenheid creëren. Zoek de Hulp van Allah om de rechten van je echtgenoot na te komen en wees geduldig in de omgang met moeilijkheden. Verwacht gemak na ongemak en verlichting na tegenspoed.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com