Ik scheid van je als ik blijf roken

17230

Vraag:

Een roker heeft tegen zijn vrouw gezegd: “Als ik rook, dan ben je van mij gescheiden.” Vervolgens heeft hij de verleiding niet kunnen weerstaan en greep hij naar een sigaret. Wat is het oordeel hierover?

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.

Deze man dient slechts te komen met ‘Kaffaarat ul-Yamien’ (boetedoening voor het verbreken van een eed). Hij dient tien behoeftige mensen te voeden. Dit omdat zijn gedane uitspraak slechts bedoeld was als bevestiging van het stoppen met roken. Zijn bedoeling was daarentegen niet het scheiden van zijn vrouw. Vandaar dat wij zeggen: “Aangezien jij deze uitspraak hebt gedaan ter bevestiging van jouw voornemen te stoppen met roken, maar jij je hier niet aan kon houden, dient hij alleen te komen met ‘Kaffaarat ul-Yamien’.”

Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien

Liqaa’aat Bab ul-Maftoeh, blz. 82