Ik wist niet dat mijn partner chronisch ziek was…

12522

Vraag:

Ik ben nu een aantal weken getrouwd en heb sinds kort ontdekt dat mijn vrouw aan epilepsie lijdt. Zo nu en dan begint ze hevig te beven en verliest ze haar bewustzijn. Ze heeft mij voor ons huwelijk hier nooit over verteld. Ook haar familie niet. Wat moet ik nu doen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Epilepsie is een tekortkoming die een aantal doelen binnen het huwelijk belemmert. Wanneer de zieke partner de andere hier niet van op de hoogte brengt, dan staat de andere partner voor een keuze. Deze kan beslissen om door te gaan of het huwelijk te beëindigen.

In Mataalib Oelin-Noehaa (boekdeel 5, blz. 147) lezen we het volgende: “Eén van de tekortkomingen die de tegenpartij voor een keuze laat staan (om het huwelijk te verbreken) is verstandsverbijstering. Simpelweg, omdat men geen rust kan vinden bij een persoon die in deze staat verkeert. Hieronder valt ook tijdelijke verstandsverbijstering (epilepsie).”

Ook zegt Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien: “Als iemand zijn verstand verliest – al is het maar voor even – dan wordt dit opgevat als een tekortkoming. Ongeacht of het een man of vrouw betreft. Hieronder valt ook epilepsie.”

(ash-Sharh ul-Moemtic, boekdeel 12, blz. 215)

Als het huwelijk reeds is geconsumeerd en de man kiest ervoor om het huwelijk te beëindigen, dan dient de bruidsschat teruggeven te worden.

Al-Hidjaawie zegt hierover in ‘az-Zaad’: “Als het huwelijk nog niet is geconsumeerd, dan is er geen bruidsschat. Is het wel geconsumeerd, dan komt de bruid toe wat afgesproken was. De bruidsschat kan in zo’n geval verhaald worden op degene die schuldig is aan het bedrog, als hier sprake van is.”

Dit geldt ook in een situatie waarin de vrouw chronisch ziek is. Indien behandeling mogelijk is en dit in genezing resulteert, dan vervalt het recht voor de man om te scheiden.

Ontdekt de partner deze tekortkoming na het consumeren van het huwelijk en heeft hij hier geen moeite mee, of toont hij tekenen van acceptatie, dan vervalt het recht om te scheiden.

Samengevat kunnen we zeggen dat wanneer een man geen weet heeft van een ongeneselijke tekortkoming van zijn vrouw, en hier pas achter komt nadat hij gemeenschap met haar heeft gehad, dat hij dan voor de keuze staat om wel of niet van haar te scheiden. Scheidt hij, dan komt de vrouw de bruidsschat toe. Wel kan hij degene die deze tekortkoming achter heeft gehouden aansprakelijk stellen voor de geleden schade.

Wij adviseren in dit geval om niet overhaast te zijn. Heb geduld met je vrouw en wees verdraagzaam. Probeer alles wat binnen jouw macht ligt om je vrouw te genezen. Vergeet niet dat beloningen in overvloed op jou staan te wachten als jij hierin geduldig bent. Vooral als het een vrouw betreft met een goed karakter en een sterk geloof. Wie weet, zal Allah vanwege jouw geduld je vrouw afhelpen van deze ziekte.

islamqa.com