In het geheim getrouwd

12246

Vraag:

Is het toegestaan om in het geheim te trouwen? Mijn vriendin is zonder dat haar ouders het wisten in de moskee getrouwd, maar er was slechts één getuige aanwezig. Is dit huwelijk geldig?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Bij elk huwelijk dient een Waliy (voogd) en twee getuigen aanwezig te zijn. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Er is geen sprake van een huwelijk zonder Waliy.” En: “Elke vrouw die trouwt zonder medeweten van haar Waliy, haar huwelijk is ongeldig.” Daarom dient dit huwelijkscontract, als haar voogd daarmee instemt, vernieuwd te worden in de aanwezigheid van twee geschikte getuigen.

En Allah weet het beste.

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenadjjid Islamqa.com