Is het huwelijk een voorbestemde zaak of een keuze?

28130

Vraag:

Is het huwelijk een voorbestemde zaak of een keuze?

Antwoord:

Wat is het verschil tussen deze vraag en vragen als: "Waarom is de ene persoon rijk en de andere arm? Of de ene persoon knap en de andere lelijk?" Wat voor een persoon is voorgeschreven, zal hem ook daadwerkelijk toekomen, en er is niemand die dit kan weerhouden. Hij is echter wel verplicht om te streven naar bepaalde zaken, want dan zal hij ook niet gevraagd worden naar de uitkomst van deze zaken als het tegenovergestelde (van wat hij nastreefde) gebeurt.

Laten we stellen dat iemand een verloving aangaat met een vrouw en hard zijn best doet om haar een aanzoek te doen, denkende dat ze rechtschapen persoon is. Na een tijdje komt hij erachter dat deze vrouw slecht is. Dit is uiteraard een voorbestemde zaak. Alles is ook voorbestemd, zoals de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: "Alles is voorbestemd, zelfs luiheid en actief zijn."

(Sahieh al-Djaamic)

Dit betekent echter niet dat een persoon niet binnen zijn mogelijkheden moet proberen om het goede na te sterven. Hij moet zijn best doen en de rest is aan Allah, de Verhevene.

Het antwoord op de vraag is dus als volgt: natuurlijk zijn sommige zaken voorbestemd, maar wij willen "voorbestemd" niet interpreteren als het vertrouwen stellen in Allah en verder niets doen, zoals sommige mensen beweren. Nee, een persoon dient juist de middelen te gebruiken die hij tot zijn beschikking heeft en vervolgens moet hij zijn vertrouwen stellen in de Heer der werelden.

Sheikh Mohammed Naasir ud-Dien al-Albaanie