Jezelf reserveren voor die ene man

14987

Vraag:

Een vrouw is gescheiden en wil niet trouwen, behalve met een persoon waar zij op hoopt dat hij haar ooit zal huwen. Al sinds een aantal jaar koestert zij heimelijk liefde voor hem en in het verleden heeft zij haar wil om met hem te trouwen kenbaar gemaakt. Hierop heeft hij aangegeven dat zij inderdaad een geschikte huwelijkspartner voor hem is, alleen hij vanwege persoonlijke omstandigheden niet in staat is om haar op dat moment te huwen. Zij hebben elkaar verder nooit wat beloofd. Hierna heeft zij besloten om te wachten, totdat hij in staat is om haar ten huwelijk te vragen. Is dit toegestaan en rust er enige zonde op haar? Wetende dat zij op geen enkele wijze contact met elkaar hebben en hij een familielid van haar is.

Antwoord:

Het is voor de vrouw die gehecht is geraakt aan een man toegestaan om op hem te wachten totdat hij in staat gesteld wordt om haar ten huwelijk te vragen. Wel geldt als voorwaarde dat ze zichzelf veilig weet te stellen voor verval in Fitnah en zij niet de leeftijd zal passeren waarin het moeilijk zal zijn om nog te trouwen. Daarnaast is het niet toegestaan om contact met hem te onderhouden, noch met hem te spreken. Hij is immers een vreemde van haar.

Ondanks dit alles adviseren wij deze vrouw niet om te wachten. Zij dient haar toevlucht tot Allah te zoeken en Hem te smeken om haar iets beters te schenken. Zij kan namelijk van mening zijn dat hij de beste persoon is voor haar en niemand buiten hem om geschikt is, terwijl dit in werkelijkheid niet het geval is. De vrouw – en in het bijzonder degene die reeds getrouwd is geweest – dient zich te haasten in het waken over haar kuisheid en in te stemmen wanneer een gelovige persoon met goed gedrag om haar hand komt vragen. Zij dient zich niet te binden en haar leven af te laten hangen van een onbekende persoon. Op deze wijze laat zij de kans op een eventueel huwelijk namelijk aan zich voorbij gaan en kunnen haar levensjaren verstrijken waarna zij niet (meer) ten huwelijk zal worden gevraagd. Daarnaast kan het heel goed zo zijn dat zij vanwege haar leeftijd later geweigerd zal worden.

www.islamqa.com