Jongere broer of zus trouwt eerder

13126

Vraag:

Ik ben een jongeman van 21 jaar. Ik wil trouwen. Echter heb ik twee oudere broers die nog niet zijn getrouwd. Is het voor mij toegestaan om vóór hen te trouwen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Deze vraag werd voorgelegd aan Sheikh Mohammed ibn ul-cOethaymien (moge Allah hem genadig zijn). Hij zei: “Tot de broeder die deze vraag stelt zeg ik; jij bent niet te jong om te trouwen. cAmr ibn ul-cAas trouwde toen hij elf jaar oud was en hij kreeg een kind. Vandaar dat er werd gezegd dat tussen hem en zijn zoon cAbdoellaah slechts dertien jaar verschil zit.

Ik zeg tegen de broeder die de vraag stelt, stel je vertrouwen in Allah en trouw. Wanneer het gemakkelijk is voor jouw twee oudere broers om te trouwen, zullen ook zij trouwen.

Dit is één van de ernstige fouten die sommige mensen maken wanneer zij hun jongere dochter niet laten trouwen zolang er een oudere broer of zus is. Dit is een schande.

Als iemand wiens karakter en religieuze toewijding geschikt is haar ten huwelijk vraagt, dan moet men haar met hem laten trouwen. Misschien is er iets dat de oudere zus weerhoudt om te trouwen. Vaak is het voorbestemd dat de jongere zus eerst zal trouwen (en de oudere daarna). Als de jongere zus dan niet mag trouwen, wordt de oudere zus weerhouden om te trouwen. Zodoende als de jongere zus trouwt, opent Allah de deuren voor de oudere zus (om te trouwen). Dit is iets wat uit ervaring welbekend is. Met andere woorden; het niet laten trouwen van een dochter kan veroorzaken dat een andere (dochter) niet trouwt.

Hetzelfde kan gelden voor het hebben van kinderen. We hebben meerdere verhalen gehoord over een man die trouwt en vijftien jaar lang geen kinderen kan krijgen. Vervolgens neemt hij een tweede vrouw en ze raakt op de eerste huwelijksnacht zwanger. Hierna raakt ook de eerste vrouw op hetzelfde moment zwanger.

We zeggen dus tegen degene die de vraag stelt; trouw en denk niet dat dit betekent dat je ongehoorzaam bent tegenover je ouders of de familiebanden met je broers verbreekt.”

Sheikh Mohammed ibn ul-cOethaymien
(Al-Liqaa’ ush-Shahriyyah, tape 15)