Kijken naar het lichaam van je huwelijkspartner

16483

Vraag:

Mag een getrouwd koppel gezamenlijk een bad nemen en elkaars geslachtsdelen zien? Er is mij verteld dat als iemand geslachtsgemeenschap heeft met zijn vrouw, de kamer volledig donker moet zijn. En dat men niet alle kleding kan uitdoen tijdens de daad. Klopt dit?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het is toegestaan voor een vrouw om het gehele lichaam van haar echtgenoot te zien en voor de man om het gehele lichaam van zijn echtgenote te zien, zonder hierbij in detail te hoeven treden. Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):

“En degenen die over hun geslachtsdelen (d.w.z. over hun kuisheid) waken. Behalve tegenover hun echtgenotes of (tegenover datgene) wat hun rechterhand bezit (d.w.z. hun slavinnen). Waarlijk, hen treft dan geen blaam. Maar wie daarbuiten (naar iets anders) streeft, zij zijn dan de overtreders.”

(Soerat al-Moe’minoen: 5-7)

(Fataawa al-Mar’ah van Sheikh Ibn ul-cOethaymien)

Al-Boekhaarie heeft in zijn Sahieh overgeleverd dat cAa’ishah (moge Allah tevreden met haar zijn) heeft gezegd: “De Profeet (vrede zij met hem) en ik waren gewoon ons vanuit één bak te wassen.”

(al-Boekhaarie)

Al-Haafidh zegt in ‘al-Fath’: “Ad-Daawoedie interpreteert de betekenis dat het voor een man is toegestaan om te kijken naar de cAwrah van zijn vrouw en andersom. Dit wordt ondersteund door de overlevering die Ibn Hibbaan aanhaalt van Soelaymaan ibn Moesa, dat deze werd gevraagd over een man die naar de intieme delen van zijn vrouw kijkt. Hij zei: “Ik vroeg het cAa’ishah (moge Allah tevreden met haar zijn) en zij verwees naar deze overlevering.” Dit is hierin het bewijs. En Allah weet het het beste.”

(al-Fath van al-Haafidh)

Ik zeg dat wat betreft de woorden die sommigen aan de Profeet (vrede zij met hem) toeschrijven, dat het Makroeh (afgeraden) is voor een man om naar de intieme delen van zijn vrouw te kijken, dat dit niet authentiek is. Dit geldt ook voor de vertelling die is overgeleverd van Ibn cAbbaas en Aboe Hoerayrah waarin de Profeet (vrede zij met hem) zou zeggen: “Als iemand van jullie gemeenschap heeft met zijn vrouw, laat hem dan niet naar haar intieme delen kijken, want dit veroorzaakt blindheid. En laat hem hier niet over praten, want dit veroorzaakt stomheid.” Imam Ibn ul-Djawzie zegt: “(Deze is) Mawdoec (gefabriceerd).”

(Zie al-Mawdoecaat, boekdeel 2, blz. 271-272)

En Allah weet het het beste.

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenaddjid