Lange tijd gescheiden

9213

Vraag:

Een man is voor een lange periode weggeweest bij zijn vrouw. Vervolgens is hij van haar gescheiden zonder haar (of iemand anders) hierover te informeren. Is de scheiding in dit geval geldig?

Antwoord:

De echtscheiding is geldig ook al heeft hij zijn vrouw hiervan niet op de hoogte gesteld. Als een persoon de scheiding uitspreekt en zegt: “Ik ben van mijn vrouw gescheiden”, dan is de vrouw gescheiden, ongeacht of zij hiervan op de hoogte is gesteld of niet. En mocht de vrouw pas op de hoogte zijn van de scheiding nadat er drie menstruatieperiodes zijn verstreken, dan is haar cIddah (wachtperiode) om deze reden verstreken, ook al wist ze het niet.

Hetzelfde geldt wanneer een man komt te overlijden en zijn vrouw pas na haar wachtperiode op de hoogte is van zijn dood. In dat geval is er geen (andere) cIddah voor haar, aangezien haar wachtperiode is voltooid door het verstrijken van de vereiste drie menstruatiecyclussen.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien (Fataawa al-Moehimmah li-Nisaa’, al-Oemmah, blz. 169)