Liefde voor iemand koesteren

38734

Vraag:

Ik ben een 24-jarige vrouw. Ik werd verliefd, zonder afspraken en zonder ontmoetingen. Echte liefde voor een religieus persoon. Hij beloofde om met mij te trouwen en vroeg me op hem te wachten, aangezien zijn omstandigheden moeilijk waren. Ik herinner me niet dat hij me vaker dan één keer heeft gebeld. Ik heb hem gevraagd mij niet te bellen, omdat ik voelde dat dit niet goed was. Ondanks dat ik van hem hou. Ik voelde dat onze liefde de goede kant op begon te gaan. Hij was het eens met dit gevoel en respecteerde mijn mening. Hij stuurt me af en toe e-mails zodat ik op de hoogte blijf van zijn situatie. We hebben nu een jaar deze liefdesrelatie. Ik ken deze persoon en zijn familie en zij kennen ons ook goed. Ik hou van hem omwille van Allah. En ik weet zeker dat hij ook van mij houdt. Het probleem is dat ik huwelijksaanzoeken begin te ontvangen. Acht tot nu toe. Elke keer wijs ik deze af, omdat ik beloofd heb op hem te wachten. Nu twijfel ik of wat ik doe toegestaan of verboden is. Ik bid zowel de verplichte als optionele gebeden en verricht ook het nachtgebed. Alle lof zij Allah. Ik vrees dat ik mijn goede daden verlies door wat ik doe. Is echte, eervolle liefde Haraam? Is mijn liefde voor hem toegestaan of verboden?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Allereerst vraag ik Allah jou te leiden en jou geluk te schenken. Ook vraag ik Hem het aantal vrouwen als jij te vermeerderen, zij die ijveren hun kuisheid en reinheid te behouden en zich vasthouden aan de heilige Grenzen van Allah in al hun zaken. Eén van de meest belangrijke de relaties zijn de emotionele relaties. Deze worden veelal door de mensen te licht opgevat, waardoor ze de heilige Grenzen van Allah overtreden. Allah test hen vervolgens met problemen waarover we lezen en horen en waarin een les is voor elke moslim en elke wijze persoon.

Je dient te weten dat correspondentie en contact tussen beide seksen één van de deuren is die leiden naar verleiding (Fitnah). De Islamitische Wetgeving staat vol aanwijzingen die erop duiden dat men in deze zaak moet oppassen en niet in de valstrikken van de Shaytaan moet vallen. Toen de Profeet (vrede zij met hem) een jongeman zag kijken naar een jonge vrouw, draaide hij zijn hoofd (d.w.z. van die jongeman) om weg te kijken en zei: “Ik zag een jongeman en een jonge vrouw. En ik vertrouwde de Shaytaan niet dat hij hen niet zou verleiden.”

(at-Tirmidhie;
Sahieh verklaard door Sheikh al-Albaanie in Sahieh at-Tirmidhie)

Daarom deed je er goed aan het contact met deze jongeman te verbreken. We hopen dat je ook de correspondentie zal stoppen. Want deze correspondentie is één van de grootste deuren naar verderf die vandaag de dag voor de mensen is geopend.

Dit betekent niet dat het verboden is voor een man of vrouw om te geven om een specifieke persoon die hij of zij als echtgenoot/echtgenote kiest. En liefde voelt voor die persoon en er graag mee zou willen trouwen, als dit mogelijk is. Liefde heeft te maken met het hart. Het kan in het hart van een persoon verschijnen om bekende of onbekende redenen. Maar als het komt door het mengen, kijken of verboden gesprekken te voeren, dan is dit Haraam. Als het komt door voorgaande kennismaking, gerelateerd zijn of door het horen over een persoon en men dit niet kan afwenden, dan is er niets mis met deze liefde. Zolang men vasthoudt aan de heilige Grenzen die Allah heeft bepaald.

Ibn ul-Qayyim heeft gezegd: “Als liefde ontwikkelt door een reden die niet verboden is, dan kan een persoon hiervoor niet worden verweten… Hetzelfde geldt wanneer hij een toevallige blik werpt en vervolgens wegkijkt. De liefde kan zich in zijn hart nestelen zonder dat hij dit wilt. Maar hij dient dit af te wenden en weg te kijken.”

(Rawdat ul-Moehibbien, blz. 147)

Sheikh Ibn ul-cOethaymien heeft gezegd: “Een persoon kan ervan horen dat een vrouw een goed karakter heeft, deugdzaam is en kennis heeft, en hierdoor met haar willen trouwen. Of een vrouw vice versa als het gaat om een man. Maar het contact tussen de twee die elkaar bewonderen op Islamitisch ongeoorloofde manieren, is hét probleem dat leidt naar rampzalige gevolgen. In dit geval is het niet toegestaan voor de man om in contact te komen met de vrouw of vice versa en de wens uit te spreken om met de ander te trouwen. Daarentegen dient de man haar voogd (Waliy) te vertellen dat hij haar wilt huwen. Of zij dient haar voogd (Waliy) te zeggen dat zij met hem wilt trouwen. Zoals cOmar (moge Allah tevreden met hem zijn) deed toen hij zijn dochter ten huwelijk aanbood aan Aboe Bakr en daarna aan cOethmaan (moge Allah tevreden met hen beide zijn). Maar als de vrouw de man direct contacteert, dan leidt dit naar Fitnah.”

(Liqaa'aat ul-Baab il-Maftoeh; boekdeel 26, vraag 13)

Ons advies aan jou is dat je moet stoppen met het corresponderen met deze man. En hem te vertellen dat hij jouw hand moet vragen aan jouw voogd, als hij echt wilt trouwen met jou. Hij dient zijn materiele omstandigheden of iets anders niet te zien als een obstakel. De zaak is simpel, met de Wil van Allah. Als een persoon tevreden is met weinig, dan zal Allah hem middels Zijn Genade en Gunst onafhankelijk hiervan maken. Hij dient op zijn minst jouw voogd te contacteren en een Islamitisch huwelijkscontract aan te gaan. Als de (huwelijks)voltrekking wordt uitgesteld, dan is hierop niets tegen.

Maar als het een belofte blijft om te trouwen en de correspondentie met jou op basis hiervan doorgaat, dan is dit (volgens de regels van de Islamitische Wetgeving en ervaringen uit het echte leven) het verkeerde pad en een open deur naar zonde en verderf. Je kan er zeker van zijn nooit geluk te vinden, behalve door het gehoorzamen van Allah en vast te houden aan de grenzen die door Zijn Islamitische Wetgeving zijn vastgesteld. De toegestane manieren zijn voldoende en er is geen noodzaak voor Haraam manieren. Maar we maken het moeilijk voor onszelf en de Shaytaan doet zijn voordeel hiermee.

Het uitstellen van je huwelijk is zeer schadelijk voor je. Je wordt ouder en de omstandigheden van deze jongeman verbeteren niet. Jij trouwt niet met hem en je trouwt niet met een ander.

Kijk uit voor het uitstellen, want dit zal je slechts schade brengen. Je dient te beseffen dat één van de mannen die jou een aanzoek heeft gedaan, meer religieus toegewijd en deugdzamer kan zijn dan deze jongeman. En er kan een veel grotere liefde tussen jullie zijn dan tussen jou en deze jongeman.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com