Mag de man beslissen over het geld van zijn vrouw?

18876

Vraag:

De echtgenoot van een goede vriendin van mij is recent getrouwd met een tweede vrouw. Deze tweede vrouw heeft een kind uit een vorige relatie. Mijn vriendin heeft twee kinderen met haar echtgenoot.

Vanuit de overheid ontvangt mijn vriendin subsidies. Met dit geld betaalt ze haar levensonderhoud. De tweede vrouw van haar echtgenoot doet het soortgelijke met de subsidie die zij ontvangt vanuit de overheid.

De echtgenoot van mijn vriendin eist nu van mijn vriendin dat zij de subsidies van de overheid die zij ontvangt, op zijn bankrekening laat storten. Als reden hiervoor geeft hij aan dat het Islamitisch niet is toegestaan voor haar om rechtstreeks geld te krijgen van de overheid. Volgens hem dient zij het geld via hem te krijgen.

Ook zijn tweede vrouw, met wie hij recent getrouwd is, ontvangt geld vanuit de overheid. Maar van zijn tweede vrouw eist hij dit niet. Als reden hiervoor geeft hij aan dat ze deze subsidie voor het huwelijk met hem al kreeg van de overheid. Op grond hiervan kan hij dit niet van haar eisen, zo beweert hij. Wat is het juiste oordeel hierover volgens de Islam?

Antwoord:

Alle lof zij Allah, de Heer der werelden.

Het basisprincipe met betrekking tot het bezit van de vrouw, is dat het haar toebehoort en niet aan haar man. Of dit bezit nu is verkregen middels handel, erfenis, als onderdeel van haar bruidsschat of van de staat. De man heeft geen aandeel in het bezit van de vrouw. Het is haar eigendom en niets ervan is toegestaan voor hem, tenzij zij het hem vrijwillig geeft.

Als het wel het geval zou zijn dat de man het bezit van de vrouw beheert, dan zou het hele bezit van de vrouw na haar dood naar haar man moeten gaan. Niemand anders zou hier dan een aandeel in hebben. Dit is echter niet het geval binnen de Wetten van Allah.

Op basis hiervan behoort het geld dat de vrouw van de overheid ontvangt slechts toe aan haar. Het is voor haar man niet toegestaan om hier controle over te nemen. De bewering van haar echtgenoot dat het voor haar niet is toegestaan om direct vanuit de overheid geld te ontvangen, kent geen basis in de Islamitische Wetgeving. In dit opzicht zijn mannen en vrouwen gelijk.

Het is niet toegestaan voor de echtgenoot om iets van het bezit van zijn vrouw te nemen. Behalve waar zij toestemming voor heeft gegeven. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“O jullie die geloven, nuttig elkaars bezittingen niet onrechtmatig, behalve als het om een handelstransactie gaat met wederzijdse instemming.”

(Soerat an-Nisaa’: 29)

En Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En geef aan de vrouwen (die jullie huwen) hun bruidsschat als verplichte gift. Maar als zij vrijwillig een deel daarvan aan jullie schenken, nuttig het dan zorgeloos en met genoegen.”

(Soerat an-Nisaa’: 4)

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com