Mag de vrouw de achternaam van haar man dragen?

77901
Vraag:
Is het voor de vrouw toegestaan om de achternaam van haar man toe te voegen aan haar eigen achternaam?
Antwoord:
Alle lof zij Allah.
Het is voor een vrouw niet toegestaan om zichzelf toe te schrijven aan de familie van haar echtgenoot. Zo zegt de Profeet (vrede zij met hem) in een correcte overlevering: “Degene die zichzelf opzettelijk de bloedverwantschap van een ander toeschrijft dan die van zijn vader, begaat ongeloof. En degene die beweert te zijn wie hij niet is, mag zich gereedmaken voor een plaats in het Hellevuur.”
(al-Boekhaari)
Tevens heeft hij (vrede zij met hem) gezegd: “Moge de Vloek van Allah, de engelen en de algehele mensheid rusten op degene die zich toeschrijft aan een ander dan zijn eigen vader.”
(Ibn Maadjah en correct bevonden door Sheikh al-Albaani)
Dit is dus een gigantische waarschuwing aan het adres van degene die de achternaam van zijn vader of familie wijzigt en zichzelf toeschrijft aan anderen.
www.islamqa.com