Mag een vrouw een man ten huwelijk vragen?

26553

Vraag:

Is het toegestaan voor een vrouw om een man ten huwelijk te vragen als zij onder de indruk is van zijn Islamitische gedragscode in navolging van onze moeder Khadiedjah, de dochter van Khoewaylid, die de Profeet (vrede zij met hem) ten huwelijk heeft gevraagd? En doet dit niet af aan haar waardigheid?

Vraag ontvangen op 3 juni 2007

Antwoord:

Als de situatie daadwerkelijk is zoals jij schetst, dan is het haar toegestaan om zichzelf aan deze man aan te bieden. Hier is niets op tegen aangezien Khadiedjah (moge Allah tevreden met haar zijn) dit ook heeft gedaan. Tevens wordt ons in soerat al-Ahzaab te kennen gegeven dat ook een andere vrouw zich aan de Profeet (vrede zij met hem) heeft aangeboden. Voeg daaraan toe dat cOmar zijn dochter Hafsah aan Aboe Bakr en vervolgens aan cOethmaan (moge Allah weltevreden met hen allen zijn) ten huwelijk bood.

Permanente Commissie voor het geven van Fataawaa (Fataawaa cOelamaa’ il-Balad, blz. 1343)