Mag een vrouw weigeren om te trouwen …?

14816
Vraag:

Mag een vrouw weigeren om te trouwen als daar een geldige reden voor is?

Antwoord:

Antwoord:

Religieus gezien is het van groot belang dat de vrouw trouwt. Dit omdat het huwelijk een bescherming biedt tegen ontucht en zondige blikken en een manier is om het nageslacht te vermeerderen. Het niet trouwen brengt een groot gevaar met zich mee en is in strijd met de Soennah. Daarom is het niet gepast voor een vrouw, die ten huwelijk wordt gevraagd door een geschikte kandidaat, dit steeds te blijven uitstellen. Heeft zij echter een goede reden om niet te trouwen en wil zij deze niet aan anderen doorvertellen, zoals bijvoorbeeld het niet hebben van lustgevoelens of een lichamelijke afwijking, dan is dat haar goed recht.

Sheich Ibnoe Baaz