Mijn man dwingt mij pornofilms te kijken

27931

Vraag:

Mijn man dwingt mij om mee te kijken naar pornofilms en dreigt met scheiding als ik niet meewerk. Wat moet ik doen?

Antwoord:

Allah heeft de moslim opgedragen om zichzelf en zijn familie in bescherming te nemen tegen het Vuur. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“O jullie die geloven, bescherm jullie zelf en jullie familie tegen een Vuur waarvan de brandstof uit mensen en stenen bestaat.”

(Soerat at-Tahriem: 6)

Ook heeft Allah de man de verantwoordelijkheid over zijn vrouw en kinderen gegeven. En hij zal daarover ondervraagd worden op de Dag der Opstanding. cAbdoellaah ibnoe cOmar overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Eenieder van jullie is verantwoordelijk. En eenieder van jullie zal hierover bevraagd worden. De leider is verantwoordelijk voor zijn onderdanen en zal hierover ondervraagd worden. De man is verantwoordelijk voor zijn gezin en zal hierover ondervraagd worden. De vrouw is verantwoordelijk voor het huis en de kinderen van haar man en zal hierover ondervraagd worden. Een slaaf is verantwoordelijk voor het bezit van zijn meester en zal hierover ondervraagd worden. Dus eenieder van jullie is verantwoordelijk en zal hierover ondervraagd worden.”

(al-Boekhaari en Moeslim)

Ook heeft Allah de Waarschuwing uitgesproken richting degene die verzaakt zijn verantwoordelijkheid te dragen, en zijn familie niet religieus adviseert, dat hij het Paradijs niet zal betreden. De Profeet zegt: “Er is geen dienaar die door Allah verantwoordelijk wordt gesteld over een groep mensen en deze vervolgens niet van advies voorziet, of hij zal de geur van het Paradijs niet ruiken.”

(al-Boekhaari en Moeslim)

Door het kijken naar pornofilms begaat deze man een gigantische zonde. Een zonde die hij zelf niet mag begaan, laat staan dat hij anderen daartoe dwingt. Wanneer deze man zijn vrouw hiertoe uitnodigt, dan is het voor haar niet toegestaan om hem hierin te gehoorzamen. De Profeet zegt namelijk: “Er kan geen sprake van gehoorzaamheid zijn, als dit leidt tot ongehoorzaamheid aan Allah. Gehoorzaamheid gebeurt slechts in het goede.”

(al-Boekhaari en Moeslim)

Dat hij met scheiding dreigt, is nog steeds geen religieuze reden om hieraan toe te geven. Zij moet hem op een goede manier hierover adviseren. Als hij gehoor geeft en deze zonde verlaat, dan heeft hij zichzelf een grote dienst bewezen. En zij krijgt hiervoor ook de beloning. Als hij weigert om gehoor te geven aan de Zaak van Allah door zijn blik neer te slaan en niet meer te kijken naar verboden zaken, dan moet deze vrouw hem niet gehoorzamen.

Ook moet zij haar veiligheid en die van haar kinderen niet meer in zijn handen leggen. En Allah zal haar met Zijn Wil iets beters geven. Als de man hiernaast ook nog het gebed niet verricht, dan moet de vrouw niet aarzelen om een aanvraag in te dienen voor het ontbinden van het huwelijk.

En Allah weet het best.

islamqa.com