Mijn man gedraagt zich anders

22328
Vraag:
Mijn man behandelt mij slecht de laatste tijd. Volgens mijn zus komt dit omdat hij getroffen is door Sihr (tovenarij). Zij heeft mij geadviseerd om naar iemand te gaan die dit zou kunnen genezen. Deze persoon vraagt hiervoor echter onze foto’s. Is het toegestaan deze te geven? En wat moet ik doen om mijn man weer terug te krijgen zoals hij was, omdat ik het niet wil laten uitlopen op een scheiding?
Antwoord:
Het behoort tot de wijsheid van Allah dat hij Zijn dienaren beproeft met zowel het goede als het slechte. Hierdoor zal Hij weten wie Hem gehoorzaam is en wie niet. Zo zegt Hij (interpretatie van de betekenis):
“En Wij stellen jullie op de proef met het slechte en het goede, als een beproeving en tot Ons is de terugkeer.”
(Soerat al-Anbiyaa’: 35)
Ook zegt Hij (interpretatie van de betekenis):
“Hij Die de dood en het leven heeft ingesteld, om jullie te beproeven wie onder jullie zich het beste gedraagt.”
(Soerat al-Moelk:2)
Tot deze beproevingen behoort dat Hij iemand beproeft met een echtgenoot die slecht is in de omgang, ongeacht de reden daarachter. Er bestaat geen twijfel over het feit dat tovenarij en het boze oog sterke invloed hebben. De Profeet (vrede zij met hem) zegt immers: “Het (boze) oog is waarheid.”
(al-Boekhaari en Moeslim)
Als we ervan uitgaan dat jouw echtgenoot getroffen is door Sihr of het boze oog (al-cAyn), dan kan jij het volgende in acht nemen:
1. Vermeerder het gedenken van Allah en het tonen van berouw. Vraag Allah om jouw echtgenoot te genezen en hem te laten terugkeren zoals hij eerder was. Alleen smeekgebeden kunnen dit veranderen.
2. Ga bij jezelf te rade over de omgang met jouw man. Het kan namelijk zo zijn dat jij enigzins bent veranderd in de omgang, terwijl jij dat niet door hebt. Wees een goede echtgenote voor hem. Sta hem gedurende deze beproeving bij en steun hem hierin.
3. Wend je niet tot degene waar je zojuist over vroeg. Het vragen naar andermans foto’s behoort namelijk tot de werkwijzen van de tovenaars en kwakzalvers.
4. Er is niets op tegen om samen met jouw man naar één van de betrouwbare geleerden te gaan die de Koran en de profetische smeekbeden als geneesmiddelen gebruiken. Ook is het mogelijk dat jij Koran in water reciteert en dit vervolgens aan jouw man te drinken geeft. Het dagelijks verrichten Roeqyah valt hier tevens onder. Ook is het wenselijk om Soerat al-Baqarah in je woning te reciteren.
5. Als we ervan uitgaan dat Sihr noch het boze oog hem hebben getroffen, kun je in dit geval met hem om de tafel gaan zitten en hem vertellen waar jij mee zit en overeenstemmen om weer terug te keren zoals het eerst was.
6. Je zou een betrouwbaar familielid kunnen aanstellen. Hij of zij zou een blik kunnen werpen op jullie probleem, de redenen daarachter en proberen het weer goed te maken.
Als laatste adviseren wij jou om de goede en slechte daden van jouw echtgenoot tegen elkaar af te wegen. Je moet zijn goede daden en zijn goedheid tegenover jou blijven waarderen. Dit zal jou stimuleren hem weer beter te maken en dat hij weer zal terugkeren naar het juiste pad in de omgang met zijn Heer en in de omgang met jou.
Moge Allah de zaak voor jou vergemakkelijken en jouw man verheugen met het aanbidden van Zijn Heer.
islamqa.com