Moet de zoon scheiden als zijn vader dat wil?

13542

Vraag:

Moet een man scheiden van zijn vrouw wanneer zijn vader hem dit oplegt?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Op het moment dat dit zich voordoet, zijn er twee situaties denkbaar:

De eerste situatie is dat de vader dit onderbouwt met religieuze bewijzen die erop duiden dat hij van zijn vrouw moet scheiden. Een voorbeeld hiervan is dat de vader zegt: “Scheid van jouw vrouw, want zij vertoont onbetrouwbaar gedrag.” (Zoals het flirten met mannen en het zich begeven onder onfatsoenlijke gezelschappen, ed.)

In dit geval dient de zoon gehoor te geven aan de oproep van zijn vader. Zijn vader spreekt namelijk niet uit begeerten, maar slechts met het oog op de bescherming van zijn zoon.

De tweede situatie is bijvoorbeeld dat de vader tegen zijn zoon zegt te scheiden van zijn vrouw, alleen vanwege het feit dat hij jaloers is op de liefde tussen de vrouw en zijn zoon. De moeder heeft vaak nog meer last van jaloezie. Vele moeders krijgen last van zware jaloezie wanneer zij zien dat hun zoon veel liefde koestert voor zijn vrouw, en wel in zo’n mate dat dit een last voor haar is geworden. Wij vragen Allah om ons hiervan te behoeden!

In dit geval is de zoon niet verplicht om van zijn vrouw te scheiden als zijn vader of moeder hem dit oplegt. Hij moet gewoon bij zijn vrouw blijven, maar wel tactvol met zijn ouders omgaan. Hij moet zijn best doen om hen met elkaar te verzoenen en zijn ouders met zachtmoedige woorden te overtuigen. Dit geldt zeer zeker wanneer de echtgenote religieus toegewijd is en in het bezit is van een nobel gedrag.

Imam Ahmad werd eens gevraagd over precies dezelfde kwestie. Eén man kwam naar hem toe en vroeg hem: “Mijn vader dwingt mij om van mijn vrouw te scheiden.” Hierop antwoordde de Imam: “Scheid niet van haar.” Vervolgens zei de man tegen Imam Ahmad: “Was het dan niet zo dat de Profeet (vrede zij met hem) Ibn cOmar heeft bevolen om van zijn vrouw te scheiden, nadat zijn vader (cOmar ibn ul-Khattaab) dit hem oplegde?” Waarop de Imam zei: “En is jouw vader dan te vergelijken met cOmar?”

Wanneer deze overlevering door een vader als bewijs wordt aangehaald, dan is dit het antwoord hierop. Wel moet hij tactvol zijn in het uiten van zijn woorden. Hij kan bijvoorbeeld zeggen dat cOmar iets had opgemerkt waaruit op te maken viel dat het beter was dat zijn zoon van zijn vrouw zou scheiden.

Dit is het antwoord op deze veelgestelde vraag.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien (Fataawaa al-Djaamicah lil-Mar’at il-Moeslimah, boekdeel 2, blz.671)