Moet ik mijn aanstaande partner vertellen dat ik onvruchtbaar ben?

18385

Vraag:

Moet ik mijn aanstaande partner vertellen dat ik onvruchtbaar ben?

Vraag ontvangen op 28 december 2004

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.

Het is verplicht voor eenieder die lijdt aan een tekortkoming om dit bekend te maken aan degene met wie hij in het huwelijk wenst te treden, en in het bijzonder wanneer het gaat om zoiets belangrijks als onvruchtbaarheid. Dit omdat de vrouw recht heeft op kinderen. Vandaar dat de geleerden ook van mening zijn dat het afbreken van geslachtsgemeenschap voor de zaadlozing (coïtus interruptus) verboden is zonder toestemming van de vrouw. Indien hij dit heeft verzuimd te doen, dan heeft de vrouw het recht om het huwelijk te ontbinden.

En Allah weet het beter.

Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien