Ontucht gepleegd en wil nu trouwen met haar

26249

Vraag:

Ik ben een Marokkaanse moslim en heb vijf jaar lang op een bepaalde plaats gestudeerd. Tijdens mijn studie ontmoette ik een Chinees meisje en was ik twee jaar lang verliefd op haar. Ik moet bekennen dat ik vaak Zinaa (ontucht) met haar heb verricht. Een aantal maanden geleden is zij tot de Islam bekeerd en nu wil ik graag met haar volgens de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem) trouwen. Is dit voor mij toegestaan en is er hier een speciale procedure hiervoor? Moge Allah jullie rijkelijk belonen.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En nader de ontucht niet. Voorwaar het is een verdorvenheid en een slechte weg.”

(Soerat al-Israa’: 32)

Ibn Kathier (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Allah verbiedt hiermee Zijn dienaren om ontucht te plegen, om het te naderen, om zich in situaties te plaatsen die ernaar kunnen leiden of hen ertoe verleidt. ‘En nader de ontucht niet. Voorwaar het is een verdorvenheid,’ Het is met andere woorden een grote zonde. En met ‘een slechte weg,’ wordt met andere woorden gezegd een slechte manier van gedraging.”

Yazied Ibn Haaroen overleverde van Djarier, hij van Saliem Ibn cAamir, en hij vervolgens van Aboe Oemaamah dat een jonge man naar de Profeet (vrede zij met hem) kwam en zei: “O Boodschapper van Allah geef mij toestemming om Zinaa te plegen.” De mensen wendden zich berispend tot hem, zeggende: “Ssshht!” De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Kom dichterbij.” Waarna hij dichterbij kwam. Hij zei: “Ga zitten”, waarna hij ging zitten. Hij vroeg hem: “Zou je dit voor je moeder wensen?” Hij antwoordde: “Nee, bij Allah, o Boodschapper van Allah. Moge Allah mij voor u offeren!” Hij zei: “Noch wensen de mensen dit voor hun moeders.” Toen vroeg hij vroeg hem: “Zou je dit voor je dochter wensen?” Hij antwoordde: “Nee, bij Allah, o Boodschapper van Allah. Moge Allah mij voor u offeren!” Hij zei: “Noch wensen de mensen dit voor hun dochters.” Hij vroeg hem: “Zou je dit voor je zus wensen?” Hij antwoordde: “Nee, bij Allah, o Boodschapper van Allah. Moge Allah mij voor u offeren!” Hij zei: “Noch wensen de mensen dit voor hun zussen.” Hij vroeg hem: “Zou je dit voor je tante (van vaderskant)wensen?” Hij antwoordde: “Nee, bij Allah, o Boodschapper van Allah. Moge Allah mij voor u offeren!” Hij zei: “Noch wensen de mensen dit voor hun tantes (van vaderskant).” Hij vroeg hem: “Zou je dit voor je tante (van moederskant)wensen?” Hij antwoordde: “Nee, bij Allah, o Boodschapper van Allah. Moge Allah mij voor u offeren!” Hij zei: “Niemand van de mensen wenst dit voor hun tantes (van moederskant).” Toen plaatste de Profeet (vrede zij met hem) zijn hand op hem en zei: “O Allah, vergeef hem zijn zonde, reinig zijn hart en bescherm zijn geslachtsdeel (tegen Zinaa).”

(Ahmad)

Hierna had de jongeman nooit meer aandacht voor iets van deze aard.

Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En degenen die niet naast Allah een andere God aanroepen en die niemand doden, wie (het doden) door Allah verboden is, behalve volgens het recht. En die geen ontucht plegen, want wie dat doet zal een bestraffing ontmoeten. Voor hem zal de bestraffing vermenigvuldigd worden op de Dag der Opstanding en vernederd zal hij daarin eeuwig leven.Behalve degene die berouw toont en gelooft en goede daden verricht. Voor diegenen wisselt Allah hun zonden in voor goede daden. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig. En wie berouw toont en goede daden verricht: voorwaar, hij wendt zich berouwvol tot Allah.”

(Soerat al-Foerqaan: 69-71)

Het is niet toegestaan voor een man die zich schuldig heeft gemaakt aan ontucht om een vrouw te trouwen die eveneens schuldig is hieraan. Behalve als beide oprecht berouw tonen tegenover Allah, de Verhevene, zodat zij niet langer worden omschreven als ontuchtplegers. Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):

“De ontuchtige man trouwt niet, behalve met een ontuchtige vrouw of een veelgodenaanbidster. En de ontuchtige vrouw wordt niet gehuwd, behalve door een ontuchtige man of een veelgodenaanbidder. En dat is verboden voor de gelovigen.”

(Soerat an-Noer: 3)

Zodoende dien je berouw te tonen tegenover Allah en deze grote zonde te laten opvolgen door goede daden, zodat Allah jou zal vergeven. Als jullie beiden oprecht zijn in jullie berouw en vanaf nu vasthouden aan de Wetten van Allah, dan is er is niets op tegen als je met haar trouwt. Allah vergeeft degene die berouw toont.

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenadjjid