Onuitstaanbaar gedrag van de man

14346

Vraag:

Ondanks dat mij man een goede persoon is die Allah vreest, behandelt hij mij toch niet met vriendelijkheid. Dit terwijl ik wel mijn best doe om hem goed te behandelen. Dit doet mij erg veel pijn en bezorgt mij boosheid. Ik heb vaak overwogen om het huis te verlaten. Ik ben goed opgeleid en ik voldoe aan wat Allah mij heeft verplicht. Ben ik zondig als ik het huis verlaat met mijn kinderen, hen probeer te onderwijzen en mijn eigen leven leidt? Of moet ik blijven leven in mijn huidige toestand en deze moeilijkheden geduldig verdragen?

Antwoord:

Er is geen twijfel mogelijk dat het verplicht is voor de man en vrouw om samen te leven op een vriendelijke en sociale manier. Er moeten goede manieren en behandelingen tussen hen zijn. Dit dient gepaard te gaan met genegenheid en aangenaam gedrag. Zoals Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En behandel hen volgens de voorschriften.”

(Soerat an-Nisaa’:19)

En (interpretatie van de betekenis):

“En voor hen (de vrouwen)zijn er rechten overeenkomstig hun plichten,volgens wat redelijk is. En voor de mannen is er een rang boven hen (de vrouwen).”

(Soerat al-Baqarah: 228)

An-Nawwaas ibnoe Samcaan overleverde dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Rechtschapenheid is goed karakter.”

(Moeslim)

En hij (vrede zij met hem) zei vervolgens: “Onderschat niet het minste van de goede werken, al is het maar het glimlachen naar je broeder wanneer je hem tegenkomt.”

(Ahmad)

De Profeet (vrede zij met hem) zei ook: “De besten in het geloof zijn degenen met het beste karakter. En de besten van hen zijn degenen die zich het beste gedragen tegenover hun vrouwen. En ik ben het beste onder jullie voor mijn familie.”

(at-Tirmidhie)

Naast deze overleveringen zijn er meerdere overleveringen die een algemeen bewijs zijn voor het stimuleren van een goed karakter, vrolijke ontmoetingen en een goed gezelschap tussen moslims. Als dit geldt voor moslims in het algemeen, dan is goede behandeling tussen man, vrouw en familie nog veel belangrijker.

Je hebt er goed aangedaan door de slechte behandeling en karaktereigenschappen van je man geduldig te verdragen. Ik adviseer jou om nog meer geduld op te brengen en niet het huis te verlaten. Als Allah wil zal er veel goeds in zijn en zal er een prijzenswaardig einde voor jou zijn. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En wees geduldig: voorwaar, Allah is met de geduldigen.”

(Soerat al-Anfaal: 46)

En Zijn Machtige en Majestueuze Woorden (interpretatie van de betekenis):

“Waarlijk, wie (Allah) vreest en geduldig is: Allah zal de beloning van de weldoeners zeker niet verloren laten gaan.”

(Soerat Yoesoef: 90)

En (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar, het zijn de geduldigen die hun beloning zonder berekening zal worden gegeven.”

(Soerat az-Zoemar: 10)

En (interpretatie van de betekenis):

“Wees daarom geduldig. Voorwaar, het (goede)einde is voor de godsvruchtigen.”

(Soerat Hoed: 49)

Dit moet jou er dus niet van weerhouden om met je man op zo’n manier te spreken en je op zo’n manier te gedragen, dat dit zijn hart zal verzachten. Dit kan er namelijk voor zorgen dat hij blij is met jou en jouw rechten van kameraadschap vervult.

Zolang hij de belangrijkste hoofdzaken en verplichtingen vervult tegenover jou, moet je proberen om niet naar andere wereldse behoeftes te vragen. Dit totdat zijn hart geopend wordt en zijn borst verruimd wordt in het accepteren van jouw verzoeken en het vervullen van jouw behoeftes. Op deze manier zal jouw einde prijzenswaardig zijn als Allah dit wil.

Moge Allah al het goede voor jou vermeerderen en de toestand van jouw man verbeteren. En dat hij geleid wordt naar een goed karakter, vriendelijkheid in gezelschap, en de rechten vervult die hij jou verschuldigd is. Inderdaad, Allah is de Beste die gevraagd kan worden, en alleen Hij leidt naar het rechte Pad.

Sheikh cAbdoel-cAziez Ibn Baaz (Fataawa, boekdeel 1, blz. 193-194)