Organiseren Waliemah

11893

Vraag:

Wie dient het huwelijksfeest en de Waliemah te organiseren? Is dit de familie van de bruidegom of de familie van de bruid?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het basisprincipe wat betreft de Waliemah (bruiloftsmaal) is dat dit georganiseerd moet worden door de man, omdat hij degene is die bevolen is dit te doen, zoals vermeld staat in de volgende overlevering: De Profeet (vrede zij met hem) zei tegen cAbdoerrahmaan ibn cAwf:“Geef een Waliemah, zelfs als dit slechts met één schaap is.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Sheikh ibn ul-cOethaymien zei: “Het (de Waliemah) is voorgeschreven voor de man, omdat de Profeet (vrede zij met hem) zei tegen cAbdoerrahmaan ibn cAwf: “Geef een Waliemah,” en hij gaf dit bevel niet aan zijn schoonfamilie. En omdat de zegening groter is voor de man dan voor de vrouw, vanwege het feit dat hij degene is die op zoek is gegaan naar de vrouw. Het is vrij zeldzaam dat een vrouw een man zoekt.”

(Sharh ul-Moemtic, boekdeel 12, blz. 321)

En hij zei: “De vraagsteller beweert dat het reageren op een uitnodiging voor een huwelijksmaal verplicht is, maar dit niet van toepassing is op alle gevallen. Dit geldt slecht voor het huwelijksfeest dat georganiseerd wordt door de man.

Het accepteren van deze uitnodiging is wel verplicht. Hetzelfde geldt voor het huwelijksfeest dat gezamenlijk wordt georganiseerd, door zowel de man als de familie van de vrouw. Het accepteren van deze uitnodiging is ook verplicht, omdat de man degene is die bevolen is om een huwelijksfeest te geven. De Profeet (vrede zij met hem) zei namelijk tegen cAbdoerrahmaan ibn cAwf: “Geef een Waliemah, zelfs als dit slechts met één schaap is.” 

Als het huwelijksfeest georganiseerd wordt door de familie van de vrouw alleen, en de man een eigen huwelijksfeest organiseert, en de vrouw zich bij hem voegt, dan is het niet verplicht om de uitnodiging van de familie van de vrouw te accepteren. Het is echter Soennah om dit wel te accepteren.”

(Fataawa Noer calad-Darb)

Op basis hiervan kunnen we zeggen dat het is toegestaan dat beide partijen het huwelijksfeest organiseren. Zo kunnen ook de huwelijkskosten gedeeld worden, als beide partijen hiermee instemmen. Ieder van hen kan apart een feest geven, zoals dit vaak gedaan wordt in sommige landen. Als er enige onenigheid bestaat over wie verplicht is het huwelijksfeest te verzorgen, dan is het antwoord hierop dat de man dit hoort te doen, zoals hierboven is beschreven. Andere huwelijksuitgaven, zoals het houden van het feest in een hotel of iets dergelijks, dient gedaan te worden met wederzijdse overeenstemming.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com