Recht van de echtgenote op eigen huisvesting

8900

Vraag:

Is een man verplicht om zijn vrouw van aparte huisvesting te voorzien, ondanks dat ze samen met zijn ouders kunnen leven? Er is daar genoeg ruimte en het probleem van de aanwezigheid van een niet-Mahram is er niet. Is dit één van de rechten die de vrouw op haar echtgenoot heeft?

Antwoord:

Eén van de rechten van de vrouw is dat haar man haar voorziet van een veilige huisvesting. Dit kan variëren, afhankelijk van wat de man zich kan veroorloven. Een rijke man dient (zijn vrouw) te voorzien van datgene wat voor hem gepast is. En een arme man is niet verplicht om meer te doen dan datgene wat in overeenstemming is met wat Allah hem heeft gegeven.

Het is niet toegestaan voor een man om iemand met zijn vrouw te laten wonen wiens aanwezigheid haar zal schaden. Dit kunnen ook zijn moeder, vader of zoons van een andere vrouw zijn. Als één van zijn ouders hem nodig heeft en zijn vrouw ondervindt door hun aanwezigheid geen schade, dan adviseren wij de vrouw om Allah te vrezen met betrekking tot deze behoeftige (vader of moeder). Ze moet zich realiseren dat het eren van de ouders van haar man, deel uitmaakt van het vriendelijk behandelen van hem. De verstandige echtgenoot dient de handelingen van zijn vrouw op prijs te stellen. Dit zal de band van liefde tussen hen doen toenemen.

Echter als de echtgenoot zijn ouders van een huis kan voorzien en een huis voor zijn vrouw daar vlakbij, dan is dat beter. Door dit te doen zal hij ieder van hen zijn rechten geven zonder scheiding of discussies te veroorzaken.

Door het samenwonen van de vrouw met de familie van de echtgenoot of andersom kunnen er problemen ontstaan. Wie op de hoogte is van deze problemen en onenigheden die in families en tussen koppels voorkomen, zal de wijsheid van de uitspraken van de geleerden inzien.

Maar als de vrouw instemt om met de familie van de echtgenoot samen te wonen om zo vriendelijk te zijn voor haar man en om zijn ouders te eren, vooral als ze hulp nodig hebben, dan is hier niets op tegen. Zij zal voor deze goedheid door Allah juist worden beloond, met de Wil van Allah.

Zij dient daarentegen wel geduldig en verdraagzaam te zijn.

En Allah is Degene Wiens Hulp wij zoeken en in Wie wij ons vertrouwen stellen.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com