Samen zijn na de huwelijksakte

16710
Vraag:
Wanneer een man een huwelijksakte heeft afgesloten met een vrouw, maar er heeft nog geen bruiloft plaatsgevonden, is het voor hen dan toegestaan om in deze periode geslachtsgemeenschap met elkaar te hebben?
Antwoord:
Dit is toegestaan. Wel verdient het de voorkeur dat dit pas gebeurt nadat de bruiloft heeft plaatsgevonden. Zondert hij zich echter met haar af voordat de bruiloft heeft plaatsgevonden, dan is het alsof hij zich met zijn eigen vrouw heeft afgezonderd.
Na het opstellen van de huwelijksakte is er namelijk al een rechtmatig huwelijk. Zij kunnen bijvoorbeeld al aanspraak maken op elkaars erfenis. Wanneer één van beiden zou komen te overlijden, zal de ander dus in aanmerking komen voor de erfenis.
Sheikh cAbdoelmoehsin bin Hammaad al-cAbbaad