Samenwonen na het huwelijkscontract zonder bruiloft

29460

Vraag:

Ik ben een jongedame die verloofd is en heb het streven om op zo kort mogelijk termijn een huwelijkscontract af te sluiten. Het ziet ernaar uit dat de officiële bruiloft nog even op zich laat wachten, omdat deze een hoop geld gaat kosten wat mijn verloofde momenteel nog niet heeft. Ik en mijn verloofde leven in hetzelfde land en zullen naar een islamitisch centrum gaan of naar één van de imams om een huwelijkscontract af te sluiten. Mijn moeder is er desondanks op tegen dat ik samen met mijn echtgenoot ga. Dit is volgens haar pas mogelijk na de bruiloft. Wij hebben echter geen idee wanneer deze exact zal plaatsvinden. Mijn vraag is nu:

Is het voor mij toegestaan om samen met mijn echtgenoot te leven, zelfs wanneer mijn moeder hier niet mee instemt? Wat ik weet is dat hij officieel mijn echtgenoot wordt op het moment dat wij een huwelijkscontract hebben afgesloten en dat de bruiloft hierin geen rol speelt. Wij willen dit dan ook niet op deze wijze vieren vanwege de kosten die ermee gemoeid gaan. Was het niet mijn moeder geweest, dan zou ik hier überhaupt niet aan hebben gedacht. Wat is het islamitisch standpunt hierin en wat adviseert u mij? Ik hoop op een spoedig antwoord.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het organiseren van een bruiloft, het uitnodigen van mensen hiernaar om vreugde te uiten en het huwelijk bekend te maken, zijn aanvullende zaken en aangeraden voor het huwelijk. Het is echter geen voorwaarde of iets essentieels. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Verkondig het huwelijk.”

(Ahmad; Hasan verklaard door al-Albaanie)

Al-Moenaawie zei: “Wat er met ‘verkondig’ bedoeld wordt, is het verspreiden van het nieuws onder de mensen.”

(Fayd ul-Qadier; boekdeel 2, blz. 14)

Ibn Qoedaamah zei: “Het is aanbevolen om het huwelijk bekend te maken en de Doeff te slaan, zodat het bekend en erkend wordt.”

(al-Moeghnie; boekdeel 9, blz. 467)

Het organiseren van een bruiloft (trouwfeest) is één van de meest gebruikelijke manieren om het huwelijk bekend te maken.

Er bestaat geen twijfel over dat het verzoek van je moeder om een bruiloft te hebben een verlangen is van elke moeder die ervan houdt vreugde te uiten en het huwelijk van haar dochter te vieren. Hiermee ook rekening houdend met de tradities en cultuur van de mensen. Organiseer dus op z’n minst een klein feest, ook al is dit beperkt tot alleen de familie. Dit tegen redelijke kosten en vermijd buitensporigheid en verspilling van geld. Dit zal je moeder tevreden stemmen en daarnaast het doel bereiken van het bekendmaken en verkondigen van het huwelijk.

Als dit niet mogelijk voor je is, dan is er niets op tegen om met je echtgenoot[1] samen te wonen, ook al is er geen bruiloft geweest. Een huwelijkscontract is compleet en geldig op het moment dat beide echtgenoten instemmen, de voogd van de vrouw toestemming verleent en er getuigen aanwezig zijn. Zie ook het antwoord voor de voorwaarden van het huwelijkscontract.

En Allah weet het het beste.

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenadjjid

[1] Toevoeging redactie: Zolang er geen huwelijksakte is afgesloten, geldt dat de man en vrouw vreemden van elkaar zijn. Tot dat moment is het dus ook niet toegestaan om vrij contact met elkaar te onderhouden. Onderlinge communicatie verloopt via een Mahram.