Scheiden door depressie

14667

Vraag:

Is het voor een vrouw toegestaan om ten tijde van een depressie een scheiding aan te vragen? Is het te ver weg wonen van je familie, wat de oorzaak van de depressie is, een geldig excuus om te scheiden? Voordat ik trouwde wist ik wel dat ik in een ander land zou gaan wonen.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Allereerst, depressies waar mensen mee te kampen hebben, kunnen een ziekte zijn die behandeld moet worden en een doorverwijzing nodig heeft naar een specialist. Of het kan een gevoel zijn van verdriet dat verlicht kan worden door het verrichten van daden van aanbidding, het gedenken van Allah, het verkeren in gezelschap van goede en rechtvaardige vrienden en het bezig zijn met nuttige zaken.

Welk geval het ook is, Allah heeft geen ziekte neer gezonden, of hij heeft een vorm van genezing meegestuurd. En er is een genezing voor deze depressie, welke soort het ook is. De gelovige dient zich te sieren met geduld en de zekerheid van het geloof. Hij zou zich richting Allah moeten wenden en Hem smeken, want de sleutel tot goedheid ligt in Zijn Hand. Hoeveel hebben gevangenschap, een ramp of een ziekte ervaren en hier geduld voor opgebracht zonder de behoefte te krijgen om een zonde te begaan?

Deze zonden zijn dan het gevolg van mensen die ontevreden zijn met het Goddelijke besluit. Zij zijn niet geduldig in het accepteren van de Wil van Allah! Zij haasten zich om zich, op welke wijze dan ook, te ontdoen van wat hun overkomen is. Ongeacht de negatieve gevolgen ervan in deze wereld en het Hiernamaals.

Ten tweede, het is voor een vrouw niet toegestaan om haar echtgenoot om een scheiding te vragen, behalve als zij hiervoor een religieuze reden heeft die legitiem is. Een reden die haar bijvoorbeeld belet om samen met hem te leven. Een voorbeeld kan zijn dat hij haar slecht behandelt of dat zij een afkeer van hem heeft op een manier waardoor zij hem zijn recht niet kan geven.

Zo verhaalt Thawbaan dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Elke vrouw die haar echtgenoot zonder legitieme reden om een scheiding vraagt, zal worden onthouden van het ruiken van de geur van het Paradijs.”

(Aboe Dawoed, at-Tirmidhie en Ibnoe Maadjah)

En er is overgeleverd van cOeqbah ibnoe cAamir dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Vrouwen die om een scheiding vragen zijn hypocrieten.”

(at-Tabaraani in al-Kabier, boekdeel 17, blz. 339)

Als we aannemen dat de vrouw in haar toestand van boosheid, ziekte of depressie haar man vraagt om een scheiding, dan zal zij vast en zeker tot inkeer komen wanneer zij gekalmeerd is. En zij zal haar fout inzien en Allah om vergeving vragen en haar excuses aanbieden aan haar echtgenoot.

Als de depressie en ontbering voortkomen uit haar relatie met haar echtgenoot vanwege zijn slechte behandeling of omdat zij een afkeer van hem heeft, dan dient dit bewezen te worden door betrouwbare mensen vanuit haar familie. Zij dienen op te treden als bemiddelaars en de echtgenoot te adviseren om een oplossing te vinden die de vrouw zal helpen uit de depressie waarin ze leeft.

Ons advies aan de vraagsteller die aangaf dat de reden voor haar depressie het ver weg wonen van haar familie is, is dat zij geduldig moet zijn en over deze toestand heen moet komen.

Depressie komt in de meeste gevallen voor bij mensen met te veel vrije tijd en mensen die zich niet bezighouden met nuttig werk. Of dit nu te maken heeft met het wereldse of het Hiernamaals.

Houd jezelf bezig met datgene wat nuttig is. Word lid van een groep die de Koran memoriseert, maak kennis met betrouwbare zusters die religieus toegewijd zijn, een goed karakter hebben en verricht samen met hen goede daden.

Je kunt een afspraak maken met je echtgenoot dat jij van tijd tot tijd je familie bezoekt en we sporen je familie aan om ook bij jou op bezoek te komen.

De echtgenoot dient zich bezig te houden met het ondersteunen van zijn vrouw en haar te helpen om uit deze toestand te komen. Het is essentieel voor de echtgenoot, de echtgenote en haar familie om samen te werken, zodat de dingen weer zijn zoals ze waren.

Denk niet teveel na over de scheiding en overwin de depressie waarin jij je bevindt. Zoek de hulp van Allah en smeek veel tot Hem.

We vragen Allah om jouw zaken recht te zetten en je te helpen in het goede.

En Allah weet het best.

islamqa.com