Scheiden van een menstruerende vrouw

14512

Vraag:

Een man is gescheiden van zijn vrouw, terwijl zij menstruerende was. Toen hij van haar scheidde, was hij hier niet van op de hoogte. Is de scheiding in dit geval geldig?

Antwoord:

De geleerden verschillen van mening over een scheiding die plaatsvindt gedurende de maandelijkse periode van een vrouw. Er heeft zich een uitvoerige discussie voorgedaan over de vraag of de scheiding geldig is of niet. De meerderheid van de geleerden is van mening dat de scheiding in dit geval telt en ook wordt beschouwd als een scheiding. De man moet wel verteld worden dat hij haar moet terugnemen, totdat haar menstruatiecyclus voorbij is en zij rein is. Hierna moet de vrouw voor de tweede keer gemenstrueerd hebben en weer rein zijn. Als hij daarna bij haar wil blijven, dan is dat hem toegestaan en indien hij dat niet wenst, dan kan hij van haar scheiden.

Dit is de mening van de meerderheid van de geleerden, waaronder de vier imams: Imam Ahmad, Imam ash-Shaaficie, Imam Maalik en Imam Aboe Haniefah. Maar de meest correcte mening volgens ons, is die van Sheikh ul-Islaam Ibn Taymiyah. Namelijk dat het scheiden van de vrouw tijdens haar menstruatieperiode niet geldig is, omdat dit tegen het Bevel van Allah en Zijn Boodschapper (vrede zij met hem) ingaat.

De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: Wie een daad verricht die niet in overeenstemming is met onze zaak, het zal verworpen worden.”

Het bewijs voor deze gewichtige kwestie is de overlevering van cAbdoellaah ibnoe cOmar, toen hij scheidde van zijn vrouw gedurende haar menstruatieperiode. Hij bracht de Profeet (vrede zij met hem) hiervan op de hoogte, waarna hij (vrede zij met hem) erg boos werd en zei: “Zeg tegen hem dat hij haar moet terugnemen totdat zij rein is, en weer menstrueert en vervolgens rein wordt. Als hij wil, dan kan hij haar daarna houden. En als hij wil, dan kan hij van haar scheiden.” Daarna zei de Profeet (vrede zij met hem): “Dit is de gestelde termijn waarin Allah de mannen heeft bevolen te scheiden van de vrouwen.”

De voorgeschreven periode die Allah de mannen heeft bevolen om van de vrouwen te scheiden, houdt in dat de man alleen van zijn vrouw kan scheiden als zij rein is (niet menstruerend) en hij geen geslachtsgemeenschap met haar heeft. Op basis hiervan zeggen we dat als hij van haar scheidt terwijl zij menstrueert, hij niet van haar gescheiden is en de scheiding dus verworpen wordt. Dit volgens het Bevel van Allah, de Verhevene.

We denken dat de scheiding die deze vrouw verleend is, in die zin niet geldig is en dat zij nog steeds getrouwd is met haar man. Het doet er niet toe of de echtgenoot op de hoogte was van haar menstrueren of niet.

Zijn kennis over haar toestand maakt dus geen verschil. Maar als hij hiervan wel op de hoogte was, dan heeft hij een zonde begaan en is de scheiding niet rechtsgeldig. En ook als hij hier niet van op de hoogte was en hij van haar scheidde, dan geldt de scheiding nog steeds niet. Maar op hem rust dan geen zonde.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien (Fataawa Islaamiyyah, boekdeel 3, blz. 268)