Scheiden zonder medeweten van zijn vrouw

7160

Vraag:

De man van mijn tante heeft gezworen dat hij van haar scheidt, zodra zij naar ons huis komt. Zij is hier echter niet van op de hoogte en is naar ons huis gekomen om onder meer verzoeningsredenen. Wij weten niet wanneer hij dit heeft gezworen.

Daarnaast heb ik een vader, moge Allah hem leiden, die een aantal keer de scheiding heeft uitgesproken. Nu heeft mijn moeder nog één Talaaq (scheiding) over totdat ze verboden voor hem is. Wat is de regelgeving hierover? Ze hebben altijd ruzie en het maakt ons leven kapot.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Wij waarschuwen voor het haasten in het scheiden of het gebruik van scheiding in een eed.

Jouw tante moet weten dat het niet noodzakelijk is voor haar om te weten dat de echtscheiding afhangt van iets dat zij doet. Ook is het niet essentieel dat ze haar man dient te horen als hij de scheiding uitspreekt.

Wel zou hij haar moeten vertellen dat hij dit gedaan heeft. Het niet vertellen over de voorwaarde van de echtscheiding is een teken dat de echtgenoot juist wilde dat ze daar naar toe zou gaan en dat hij juist een echtscheiding wenste. Als hij dit wilde voorkomen, dan zou hij er wel voor zorgen dat zij het gehoord had of zou hij het haar alsnog vertellen.

Het lijkt erop dat de echtgenoot juist wilde dat er een echtscheiding zou plaatsvinden. En deze heeft dan ook plaatsgevonden op het moment dat zij het huis van haar zus betrad. Ook al wist zij niet wat hij had gezegd.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com