Schoonfamilie brengt man in twijfel over zijn vrouw

15294

Vraag:

Een vriend van mij is verwikkeld geraakt in een grote ruzie tussen hem en zijn schoonfamilie. Zijn schoonfamilie heeft hem aan het twijfelen gebracht over zijn vrouw. Zij beweren dat zijn vrouw hem al vanaf de eerste dag van hun huwelijk bedriegt. Ze hebben het niet met zoveel woorden gezegd, maar deden dit door herhaaldelijk duidelijke hints te geven. Ook hebben zij anderen gevraagd om hen hierin bij te staan zodat hij van haar zou scheiden, en nu lijdt hij aan Waswaas (influisteringen van de Shaytaan).

Dit alles heeft geleid tot sterke geruchten die onder de mensen rondgaan. De man leidt hierdoor een geïsoleerd leven; niemand bezoekt hem, zelfs zijn broers niet. Toen hij zijn vrouw ermee confronteerde, ontkende zij alles hevig en heeft een aantal dagen niet met hem gesproken. Ondanks dat de geschillen tussen hem en haar familie ontzettend uit de hand lopen, gedraagt zij zich op een wijze die ervoor zorgt dat hij aan haar begint te twijfelen. Er zijn momenten waarop hij de geruchten gelooft en weer momenten waarop hij denkt dat ze niet waar zijn, en hij denkt vaak aan een echtscheiding.

Er dient wel opgemerkt te worden dat zij kinderen hebben, dat zijn vrouw haar gebeden altijd op tijd verricht en dat hij zijn vrouw nooit met een vreemde (niet-Mahram) heeft zien of horen praten. Wat is uw mening hierover?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het is duidelijk dat er sprake is van een misverstand tussen deze man en zijn schoonfamilie, en dat zij willen dat hij van haar scheidt. Het is van essentieel belang om erachter te komen hoe de vrouw hierover denkt. Indien ze wil scheiden, dan moet hij proberen om haar van gedachten te veranderen door de oorzaak van het probleem aan te pakken. Anders kan hij van haar scheiden, en wellicht zal Allah elk van hen compenseren met iemand die beter is. Hij moet echter het onderwerp met haar, over het al dan niet bedriegen van hem, zien te vermijden.

Maar als zij niet wil scheiden, dan dient hij haar goed te behandelen en zijn toevlucht te zoeken bij Allah tegen de vervloekte Shaytaan. Ook dient hij geen aandacht te schenken aan de twijfels waar hij geen bewijs voor heeft. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd dat er een vorm van Ghierah (eergevoel dat reden geeft tot bescherming) is waar Allah van houdt en een vorm van Ghierah waar Allah niet van houdt. De Ghierah waar Allah van houdt is de Ghierah die gebaseerd is op een sterk vermoeden. En de Ghierah die Allah verafschuwt is de Ghierah waar geen reden tot verdenking is.

Sheikh Sacd al-Hoemayd