Schulden aflossen of huwelijk ingaan?

11926

Vraag:

Een persoon heeft schulden maar is momenteel niet in staat om deze terug te betalen. Wel heeft hij de intentie om het terug te betalen zodra hij de mogelijkheid heeft. De mensen die hij geld verschuldigd is, bevinden zich niet in dezelfde stad als hij. Stel dat deze persoon wat geld heeft, de verleiding vreest en daarom wil trouwen. Kan hij dan prioriteit geven om te trouwen in plaats van de schulden af te betalen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Zijn prioriteit moet het afbetalen van zijn schulden zijn, voordat hij gaat trouwen. Tenzij zijn schuldeisers hem toestemming geven om eerst te trouwen. In dit geval is het toegestaan. Als hij vreest om in de verleiding te vervallen, dan dient hij te vasten om zichzelf te beschermen. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “O jongeren, wie het van jullie kan veroorloven, laat hem trouwen. En wie dat niet kan, laat hem vasten, want het zal een schild voor hem zijn.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

En Allah is de Bron van kracht.

(Fataawa al-Ladjnat ud-Daa’imah lil-Boehoethi wal-Iftaa’, boekdeel 14, blz. 39)

Islamqa.com