Soerat al-Faatihah tijdens de verloving?

20078

Vraag:

Ik ben een jonge moslim die bijna gaat trouwen. In het land waar ik mijn huwelijkscontract zal laten opmaken, doen zij iets dat zij “het reciteren van Soerat al-Faatihah” noemen. Als een man in ons land van plan is te trouwen, reciteren zij Soerat al-Faatihah en nodigt men enkele mannelijke familieleden uit en bieden zij hen hapjes en drankjes. Is het reciteren van Soerat al-Faatihah een Soennah? En als dit het geval is, wat is hiervan dan het gevolg?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het reciteren van Soerat al-Faatihah bij het huwelijkscontract of verloving heeft niets te maken met de Soennah. Sterker nog, het is een innovatie. Het is niet toegestaan om enkel uit een deel van de Koran te reciteren voor een bepaalde daad, behalve als dit gebaseerd is op bewijzen.

Aboe Shaamah al-Maqdisie zei: “Het is niet gepast om bepaalde tijden uit te zonderen voor het verrichten van specifieke handelingen die niet uitgezonderd zijn in de Islamitische leer. Mensen hebben geen bevoegdheid zulke zaken te bepalen. Dit is de taak van de Wetgever.”

(al-Baacith cala Inkaar il-Bidaci wal-Hawaadith)

De Permanente Commissie voor het geven van fatwa’s werd gevraagd: “Is het reciteren van al-Faatihah op het moment dat een man verlooft met een vrouw een innovatie?” Zij antwoordden: “Het reciteren van Soerat al-Faatihah op het moment van het voorstel van een man om een vrouw te huwen, of op het moment van zijn huwelijkscontract met haar, is een innovatie.”

Aan geen van de regels van het huwelijkscontract wordt voldaan door het reciteren van Soerat al-Faatihah. Het reciteren van Soerat al-Faatihah houdt niet in dat dit het huwelijkscontract compleet maakt. Het belangrijke is het voorstel, de acceptatie door haar voogd en de aanwezigheid van getuigen.

Het behoort tot de Soennah om de Khoetbat ul-Haaddjah te reciteren ten tijde van het huwelijkscontract. cAbdoellaah ibn Mascoed (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: “De Profeet (vrede zij met hem) heeft ons Khoetbat ul-Haaddjah geleerd (te reciteren) bij een huwelijk en andere gelegenheden, zeggende: “Alle lof is aan Allah. Wij zoeken Zijn Hulp en Zijn Vergeving. We zoeken toevlucht tot Allah voor het kwade van onze zielen en van onze slechte daden. Wie door Allah wordt geleid, zal nooit misleid worden. En wie Allah doet dwalen, kan door niemand geleid worden. Ik getuig dat er geen god is dan Allah en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en Boodschapper is.”

Toen reciteerde hij de volgende drie verzen (interpretatie van de betekenis):

“O jullie die geloven, vrees Allah, zoals Hij gevreesd moet worden. En sterf niet, behalve als moslims.”

(Soerat Aali cImraan: 102)

“O mensen, vrees jullie Heer die jullie heeft geschapen uit één ziel (d.w.z. uit Adam), en daaruit heeft Hij zijn echtgenote (Eva) geschapen. En uit hen beiden heeft Hij vele mannen en vrouwen geschapen. En vrees Allah aan wie jullie (je wederzijdse rechten) vragen en (verbreek niet de relaties van) de baarmoeders (d.w.z. de bloedverwantschap). Waarlijk, Allah ziet voortdurend op jullie toe.”

(Soerat an-Nisaa’: 1)

“O jullie die geloven, vrees Allah en spreek goede woorden.”

(Soerat al-Ahzaab: 70)

(Aboe Daawoed, Sahieh verklaard door Sheikh al-Albaanie)

De mensen hebben zich afgewend van deze Soennah en houden zich vast aan deze innovatie. We vragen Allah, de Verhevene, om de moslims op de beste manier terug te brengen naar hun religie.  

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com