Stappen tot het huwelijk

43035

Vraag:

Ik ben bekeerd tot de Islam en recentelijk heeft een Islamitische vriendin mij willen koppelen aan een potentiële echtgenoot. Ik wil volgens de islamitische wijze handelen. Mijn moeder hekelt dit en noemt het: “Het huwen van een vreemde”, omdat er geen ‘daten’ (samen uitgaan) bij betrokken is. Ik wil dit huwelijk plaats laten vinden, maar mijn moeder wil dat ik haar gehoorzaam en deze man niet huw. Moet ik mijn moeder hierin gehoorzamen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Om te beginnen feliciteren wij jou met het binnentreden van de Islam. En we vragen Allah om jou te zegenen met de Leiding (naar de Islam) van jouw familie en geliefden, jou te helpen Hem te gehoorzamen en Zijn Welbehagen te zoeken, en jou te zegenen met een rechtschapen man en nageslacht.

Het huwelijksaanzoek

Het huwelijk binnen de Islam is gebaseerd op het huwelijksaanzoek en vervolgens het huwelijkscontract. Ten behoeve van het huwelijksaanzoek is het voor de man en de vrouw toegestaan om elkaar te zien. Dit zodat het huwelijk gebaseerd zal zijn op duidelijkheid die gepaard gaat met het stellen van vragen aan de man om kennis te nemen van zijn karakter, religieuze toewijding en toestand, en de positie van zijn familie. Als hij goed is, dan wordt hij in beginsel geaccepteerd (als huwelijkspartner).

De Boodschapper van Allah zei: “Als iemand over wiens geloof en karakter jullie tevreden zijn (om de hand van één van jullie dochters) vraagt, huwt (jullie dochter) dan aan hem, want als jullie dit niet doen zal Fitnah (morele verval) zich voordoen op de aarde en zal zedeloosheid zich wijd verspreiden.”

(at-Tirmidhie)

De verloofde blijft nog altijd een vreemde voor de vrouw. Het is hem dus niet toegestaan om zich alleen met haar af te zonderen, haar de hand te schudden of naar haar te kijken. Dit laatste is afgezien van het feit om te beslissen of hij doorgaat met het huwelijksaanzoek.

Hieruit is ook op te maken dat de Islam een liefdesrelatie tussen man en vrouw niet toestaat. Zelfs niet met als doel een eventueel huwelijk. Deze relatie is niet toegestaan, ongeacht of dit vóór of na het huwelijksaanzoek is. Maar indien er behoefte is om eens of meerdere malen met degene te zitten die het aanzoek doet, dan is dit toegestaan om afspraken te maken voor het huwelijkscontract. Hier is niets mis mee, zolang dit gebeurt in het bijzijn van een Mahram, de vrouw haar correcte Hidjaab draagt en zij hem als een niet-Mahram behandelt.

Acceptatie van de moeder

Als je moeder de man niet accepteert, omdat ze het noodzakelijk vindt dat jullie moeten daten of een relatie met elkaar moeten hebben om elkaar beter te leren kennen vóór het huwelijk, dan hoef jij haar in haar afwijzing van deze man niet te gehoorzamen. Zij zet jou aan tot het doen van iets wat niet toegestaan is in de Islam. Er kan namelijk geen sprake zijn van gehoorzaamheid aan iemand die iets vraagt, als dit ongehoorzaamheid behelst tegenover de Schepper. In dit geval dien je haar uit te leggen wat de regelgeving is van het hebben van relaties. Probeer haar te overtuigen van het huwelijk door over bepaalde goede eigenschappen van de man te vertellen, nadat je navraag over hem hebt gedaan.

Als haar afwijzing te maken heeft met gegronde wereldse of religieuze redenen, zoals tekortkomingen in zijn vermogen, uiterlijk of er speelt zich iets slechts af in zijn familie, dan is het beter om je moeder te gehoorzamen.

Indien er geen acceptabele reden is voor haar afwijzing, dan hoef je haar hierin niet te gehoorzamen. Maar je moet ernaar streven om haar tevreden te stellen en gelukkig te maken. Dit vanwege de verheven rechten op een goede behandeling en respect die de moeder heeft.

De voogd

Om ervoor te zorgen dat het huwelijkscontract wettig is, dient dit te gebeuren in het bijzijn van de voogd van de vrouw. De Profeet (vrede zij met hem) heeft namelijk gezegd: “Er is geen sprake van een huwelijk, behalve met een voogd.”

(Aboe Daawoed, at-Tirmidhie en Ibnoe Maadjah)

Tot de voogd van de vrouw behoren in respectievelijke volgorde (al-Moeghnie, boekdeel 9, blz. 355):

  • Haar vader;
  • De grootvader van vaderskant;
  • Haar zoon;
  • De zonen van haar zonen (kleinzoons);
  • De volbloedbroer;
  • De halfbroer van vaderskant;
  • Hun zonen (van haar broers);
  • Ooms van vaderskant;
  • Hun zonen (van de ooms van vaderskant);
  • De moslimleider.

Wanneer de vrouw niemand van de genoemde Islamitische voogden heeft, dan dient de Islamitische rechter (Qaadie) het huwelijkscontract op te stellen voor haar. Indien er geen Islamitische rechter is, dan neemt een man met status onder de moslims, zoals de Imam van het Islamitische Centrum, deze taak op zich.

Wij vragen Allah, de Verhevene, je te helpen en te leiden.

En Allah weet het het beste.

islamqa.com