Trouwen terwijl ze van een ander houdt

17913

Vraag:

Is het toegestaan voor een vrouw om te trouwen, terwijl zij van een andere man houdt?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Allereerst: het is niet toegestaan voor een moslimman noch voor een moslimvrouw om handelingen te verrichten die ertoe leiden dat men zich hecht aan niet-Mahram. Het is niet toegestaan om te kijken of op een ongeoorloofde manier met een vrouw in gesprek te gaan. Tevens is het niet toegestaan voor een vrouw om overdreven (verleidelijk, red.) te praten. Dit geldt ook voor wat zich heden ten dage heeft verspreid onder de jongeren, zoals elkaar berichten sturen, spreken, bellen en dergelijke zaken die leiden naar Fitnah (immorele daden) en die de wegen van lusten en begeertes openen.

Wanneer men zich alsnog kuis heeft gehouden, geen verboden handelingen heeft verricht en vervolgens deze zaak hem alsnog heeft overmand, dan wordt hij geëxcuseerd. Hij dient echter wel zijn (valse) begeerten te bestrijden omwille van Allah en deze niet te volgen.

Ten tweede: het is essentieel dat een vrouw trouwt met degene van wie zij houdt. Dit geldt ook voor de man. Hij dient te streven om te trouwen met degene voor wie hij is gevallen en die hem aantrekt. Dit op basis van de woorden van de Profeet (vrede zij met hem) waarin hij zegt: “Er is voor de geliefden niets beters dan het trouwen.”

(Ibnoe Maadjah en authentiek verklaard door Sheikh al-Albaanie)

Wanneer dit niet mogelijk gemaakt kan worden, bijv. doordat er iets is dat het tot stand komen van het huwelijk belemmert, dan treft haar geen blaam of zonde als zij een andere man accepteert om mee te trouwen. Het is zelfs beter dat zij dit doet op een toegestane manier. Ook houdt zij mede hierdoor haar lusten in bedwang en worden haar verlangens vervuld.

Tevens dient zij haar (valse) begeerten te bestrijden door datgene te vergeten wat geweest is en haar passie voor hem achter te laten. Ook is het niet toegestaan voor haar om handelingen te verrichten die haar alsnog hechten aan hem zoals contact opnemen en berichten versturen, waardoor de begeerten weer tussen elkaar versterkt raken. Of om elkaar te bellen of aan te kijken op een verboden manier, dan wel te fantaseren dat ze zich met hem bevindt, of iets dergelijks. Ook dient zij haar verlangen te stillen door Allah te smeken dat Hij haar tevredenstelt met het toegestane en niet met verboden zaken. En dat Hij haar Leiding, godsvrucht, kuisheid en rijkdom schenkt.

Weet dat er, met de Wil van Allah, een nieuwe liefde zal bloeien tussen de echtgenoten door samen op te trekken met elkaar en op een goede manier samen te leven. Wanneer je Allah vreest door middel van jouw huwelijkspartner en voor jezelf, zal Allah voor jou die oude gebeurtenissen omruilen voor iets dat beter en gezegender is. Hij zal jou liefde en barmhartigheid schenken die jou tevreden zullen stellen en jouw rijkdom doen toenemen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En het behoort tot Zijn Tekenen dat Hij voor jullie van jullie eigen soort echtgenoten heeft geschapen, opdat jullie rust bij haar vinden en Hij plaatste tussen jullie liefde (al-Mawaddah) en barmhartigheid (ar-Rahmah). Waarlijk, daarin zijn zeker Tekenen voor een volk dat nadenkt.”

(Soerat ar-Roem: 21)

Doorzettingsvermogen wordt verkregen door volharding. En wie geduld toont, Allah zal hem geduldig maken. En wie Allah vreest, Allah zal het voor hem gemakkelijk maken.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com