Twee huwelijkskandidaten tegelijk

7983

Vraag:

Twee potentiële huwelijkskandidaten hebben een meisje ten huwelijk gevraagd. Het meisje en haar moeder waren tevreden met één van hen, terwijl de vader tevreden was met de ander. Hierdoor ontstond er een geschil tussen hen. Welke van de twee huwelijkskandidaten verdient de voorkeur?

Antwoord:

Degene die de voorkeur verdient is degene met wie het meisje tevreden is. Als zij dus iemand kiest terwijl de voorkeur van haar vader of moeder naar iemand anders uitgaat, dan is het recht van keuze aan het meisje. Dit omdat zij degene is die met haar echtgenoot zal leven en haar leven met hem zal delen.

Laten we veronderstellen dat ze gekozen heeft voor iemand die religieus gezien niet geschikt is, noch over het juiste karakter beschikt. In dit geval doet haar mening er niet toe, zelfs als zij de keuze van haar vader heeft afgewezen. Zij blijft dan ongehuwd, totdat er iemand komt die wel geschikt is. De Profeet (vrede zij met hem) heeft namelijk gezegd: Als iemand over wiens geloof en karakter jullie tevreden zijn (om de hand van één van jullie dochters) vraagt, huwt (jullie dochter) dan aan hem, want als jullie dit niet doen zal Fitnah (morele verval) zich voordoen op de aarde en zal zedenloosheid zich wijd verspreiden.”

(Ibnoe Maadjah en at-Tirmidhie die gezegd heeft dat de overlevering Hasan Gharieb is)

En wanneer de vader en de moeder het oneens zijn, dan dient eenieder van hen een aantal geschikte personen uit te kiezen. Vervolgens dient de zaak overgelaten te worden aan de dochter die haar eigen keuze kan maken.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien (Iclaam ul-Mucassirien bi Fataawa Ibn ul-cOethaymien, blz. 169)